Struktura farnosti

Farnost

Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha – Chodov Mapa farnosti Praha - Chodov (dokument Adobe PDF)patří do Arcidieceze pražské a jejím rámci do III. pražského vikariátu Mapa III.pražského vikariátu  (dokument Adobe PDF). Řízením toho vikariátu je pověřen okrskový vikář P. Josef Pecinovský.

Frantisek celýCílem každé farnosti je poskytnout všem lidem bydlícím na území farnosti křesťanské zázemí a to jak pastorační, formační i vzdělávací, tak i evangelizační. V našem případě je tedy snaha  toto poskytnout lidem žijícím na území Prahy 11  a dát jim možnost nalézt společenství s Bohem a druhými lidmi, se kterými je možné sdílet víru i radosti a obtíže života. Naše aktivity se konají buď v kostele svatého Františka z Assisi anebo v moderním Komunitním centru Matky Terezy.

KCMT celéKomunitní centrum Matky Terezy je místem, kde každý, kdo sdílí křesťanské hodnoty, má možnost je v praxi smysluplně realizovat a proměňovat anonymitu velkoměsta v osobnější rozměr. Takto se může každý starat nejen o sebe, ale přispívat k plnohodnotnému životu a k vytváření občanské společnosti na území Jižního Města v duchu dlouhé evropské evangelijní tradice.

Personálie

V čele farnosti je farář P. ThLic. Michael Špilar, kterému pomáhá jeho zástupce (farní vikář) v současnosti  P. Michal Prívara.
Ve farnosti působí také:
dva trvalí jáhnové Mgr. Pavel Urban, a Mgr.Ladislav Staněk.
ředitelka KCMT Ing. Karina Juráková
pastorační asistentka Mgr. Vlasta Hamalová a
správce KCMT Václav Šebek.
Krom těchto působí v rámci farnosti velký počet dobrovolníků všeho druhu: donašeči eucharistie nemocným, podavači eucharistie při bohoslužbách, katecheti, kostelníci, muzikanti, varhaníci, květinářky, uklízeči kaple a kostela atd.

Poradním orgánem faráře nebo  administrátora jsou:
  • Pastorační rada (zabývá se otázkami pastorace)
  • Ekonomická rada (řeší ekonomiku).
Sakrální objekty ležící na území farnosti:

Kostel sv. Františka z Assisi na Chodově (adresa: Na Sádce, Praha 11 - Chodov)  Komunitní centrum Matky Terezy v Hájích (adresa: U Modré školy 1, Praha 11 - Háje)  Kaple sv. Jana Nepomuckého - je ve správě obce (adresa: Starobylá, Praha 11 - Háje) Socha sv. Izidora v ulici Starochodovská                                                                                Pruský křížek v ulici Bartůňkova

Mapa farnosti Praha - Chodov

Historii farnosti vám postupně zpracováváme a zveřejňujeme v sekci skryté ve vodorovném menu v položce s názvem "Historie".

Struktura diecéze

diecezeKatolická církev sestává z místních církví, jimiž jsou zejména diecéze. V čele diecéze stojí diecézní biskup. V čele pražské arcidiecéze je arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Každá diecéze se dělí na farnosti, které jsou základními organizačními jednotkami církve. Farnost spravuje farář (administrátor) jmenovaný diecézním biskupem. Jednou z povinností faráře (administrátora) je sídlit ve farnosti, obvykle na faře. Pokud ale kněz má spravovat více farností, může být ustanoven farářem (administrátorem) pouze v jedné z nich, v níž potom sídlí. Z praktických organizačních důvodů se farnosti spojují do okrskových vikariátů. V čele okrskového vikariátu je okrskový vikář jmenovaný biskupem; jeho povinností je zejména koordinovat pastorační aktivity, dohlížet na řádné spravování farností a pomáhat kněžím svého vikariátu.

Bohoslužby o prázdninách

u sv. Františka

 

  • Út 18:00
  • Pá 18:00
  • Ne 8:00 a 20:00

v KCMT

IMG_7608

  • St 18:00
  • Ne 9:30

Bohoslužby o letních prázdninách

sv. František
sv. František
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
Velikonoce
Velikonoce
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další