Struktura farnosti

Struktura diecéze

Katolická církev sestává z místních církví, jimiž jsou zejména diecéze. V čele diecéze stojí diecézní biskup. V čele pražské arcidiecéze je arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Každá diecéze se dělí na farnosti, které jsou základními organizačními jednotkami církve. Farnost spravuje farář (administrátor) jmenovaný diecézním biskupem. Jednou z povinností faráře (administrátora) je sídlit ve farnosti, obvykle na faře. Pokud ale kněz má spravovat více farností, může být ustanoven farářem (administrátorem) pouze v jedné z nich, v níž potom sídlí. Z praktických organizačních důvodů se farnosti spojují do okrskových vikariátů. V čele okrskového vikariátu je okrskový vikář jmenovaný biskupem; jeho povinností je zejména koordinovat pastorační aktivity, dohlížet na řádné spravování farností a pomáhat kněžím svého vikariátu.

Struktura farnosti

Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha – Chodov patří do III. pražského vikariátu v rámci pražské arcidiecéze. Řízením toho vikariátu je pověřen okrskový vikář P. Josef Pecinovský.
V čele farnosti je farář P. ThLic. Michael Špilar, kterému pomáhají jeho zástupci (farní vikáři) P. Ladislav Souček a Ján Halama. Kromě farních vikářů ve farnosti působí také jáhen: Mgr. Pavel Urban. Dalšími osobami, které ve farnosti působí, jsou: ředitelka KCMT Ing. Karina Juráková, pastorační asistenti: Mgr. Vlasta Hamalová a Václav Šebek.

Poradním orgánem administrátora jsou:

  • Pastorační rada (zabývá se otázkami pastorace)
  • Ekonomická rada (řeší ekonomiku).

Ve farnosti také působí různé Pastorační skupinky a Pracovní skupinky z řad dobrovolníků.

Sakrální objekty ležící na území farnosti: kostel sv. Františka z Assisi na Chodově (adresa: Na Sádce, Praha 11 - Chodov) a Komunitní centrum Matky Terezy v Hájích (adresa: U Modré školy 1, Praha 11 - Háje).

Mapa III.pražského vikariátu  (dokument Adobe PDF)Mapa III. pražského vikariátu

Mapa farnosti Praha - Chodov (dokument Adobe PDF)Mapa farnosti Praha - Chodov

Bohoslužby o prázdninách

u sv. Františka

 

  • Út 18:00
  • Pá 18:00
  • Ne 8:00 a 20:00

v KCMT

IMG_5059

  • St 18:00
  • Ne 9:30
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
sv. František
sv. František
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
Velikonoce
Velikonoce
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další