Komunitní centrum Matky TerezyČlánky, Akce, Novinky.http://www.kcmt.czcsKrok navíc...http://www.kcmt.cz/mladez/krok-navic/Mon, 09 Dec 2019 01:00:00 +01009.12.2019 01:00 Jk 2, 14-18; Ř 12, 11Pamatuji si dobře na doby, kdy jsem jako malý chlapec chodíval spolu s jinými dětmi zpívat vánoční koledy. Nedokážu přesně vysvětlit proč, ale dost jsem se tehdy bál. Snad to bylo způsobeno strachem z neznámých lidí (mnohé z nich jsem viděl jen jednou do roka) nebo ze starších chlapců, kteří se mi občas posmívali. Ale už tehdy jsem negativně vnímal skutečnost, že chodíme lidi obveselovat jen jednou za rok. A později jsem se často zamýšlel právě nad tím, zda nemůžu pro lidi kolem sebe udělat víc. Znamená snad jediná moje návštěva splnění mého „návštěvního limitu“ na celý rok? Samozřejmě, že ne! Písmo nám říká, abychom neochabovali v horlivosti, ale duchem v plném zápalu sloužili Pánu (Ř 12, 11).Nedělní-ohlášky-8.12.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-8-12-2019/Sat, 07 Dec 2019 15:00:00 +01007.12.2019 15:00 DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍNení biblické studium jako biblické studium! (Sinčchondži)http://www.kcmt.cz/mladez/neni-biblicke-studium-jako-biblicke-studium/Thu, 05 Dec 2019 00:12:00 +01005.12.2019 00:12 Je třeba byt obezřetný a velmi na pozoru, kdo nám studium Bible ci setkávání nad Biblí nabízí. Bible je Boží slovo, toužíme po jeho slyšení. Přináší osvěžení do našich vyprahlých životů, usvědčení z hříchu, povzbuzení, pokoj, radost, hlubší poznání Pana a jeho vůle...Z toho vychází i lidé, kteří zneužívají pro své cíle všechny tyto dobré plody četby Písma. Bible je jádro, z něhož vycházejí a na které Vás lapí jako na mucholapku. Tito zdánliví křesťané loví své oběti na studium Bible velmi sofistikovanymi metodami. Působí zvláště v Praze a velmi se zaměřují zvláště na křesťany.  Kvalitně rozebranou situaci najdeme v časopise Dingir.  nebo v aktuálním článku z letoška.Končím s pomáhánímhttp://www.kcmt.cz/mladez/koncim-s-pomahanim/Mon, 02 Dec 2019 01:37:00 +01002.12.2019 01:37 Ga 6, 1-10 H. V. L.:  Jirka si „kroutil civilku“ u obecního úřadu. Když brzy ráno vstal a došel do obchodu, již měl nachystáno několik kabel plných nákupu. Ty potom odnesl do nedalekého domova důchodců.Nedělní-ohlášky-1.12.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-1-12-2019/Sat, 30 Nov 2019 15:00:00 +010030.11.2019 15:00 PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍFchodoviny 12/2019http://www.kcmt.cz/fchodoviny/fchodoviny-12-2019/Thu, 28 Nov 2019 15:48:00 +010028.11.2019 15:48 Prosincové číslo farního časopisu.Rorátyhttp://www.kcmt.cz/program-bohosluzeb/roraty/Wed, 27 Nov 2019 11:09:00 +010027.11.2019 11:09 Každý adventní čtvrtek a pátek od 6.45 v kapli sv. Matky Terezy. Též dá-li Bůh každou adventní sobotu doprovodíme ranní bohoslužbu v 8 00 hudbou rorátní.  To snad není možné?http://www.kcmt.cz/mladez/to-snad-neni-mozne/Mon, 25 Nov 2019 09:40:00 +010025.11.2019 09:40 Umět se bavit je něco co nám někdy mizí, protože se chceme nechat bavit. Ale umět se bavit tak že to kultivovaně baví i ostatní je téměř svaté. Přinášíme malé video na kterém jsou skoro nepoznatelně zachyceni i někteří z vás z naší farnosti.Nedělní-ohlášky-24.11.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-24-11-2019/Sat, 23 Nov 2019 15:01:00 +010023.11.2019 15:01 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE2019-Bohoslužby Vánocehttp://www.kcmt.cz/program-bohosluzeb/2019-bohosluzby-vanoce/Sat, 23 Nov 2019 07:19:00 +010023.11.2019 07:19 Vánoční bohoslužby propojují život bohoslužebný v kostele s životem v rodině. Nedovolme, aby byly zakryty jen nějakou nostalgií, ale naplňme je skutečnou dobrotou prakticky žité lásky.Druhý dechhttp://www.kcmt.cz/mladez/druhy-dech/Mon, 18 Nov 2019 23:42:00 +010018.11.2019 23:42 1 K 3, 1-15 T.B.:   Byl to jistě prazvláštní pocit, který zažil Alfréd Nobel (1833-1896), když jednoho pošmourného rána otevřel místní noviny. Hned na první straně mu padl do oka černě orámovaný článek – jeho vlastní nekrolog.Nedělní-ohlášky-17.11.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-17-11-2019/Sat, 16 Nov 2019 15:00:00 +010016.11.2019 15:00 TŘICÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍZa tohle mám děkovat?http://www.kcmt.cz/mladez/za-tohle-mam-dekovat/Mon, 11 Nov 2019 23:29:00 +010011.11.2019 23:29 Ž 100, 1-5; 1 Te 5, 18 Cindy Kasper: Záplavy, které postihly Mozambik, od sebe oddělily mnoho rodin. Když hladina opadla, počet obětí vzrůstal, neboť byli nacházeni další a další utonulí. Oběti stoupaly do stovek.Nedělní-ohlášky-10.11.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-10-11-2019/Sat, 09 Nov 2019 15:00:00 +01009.11.2019 15:00 TŘICÁTÁ DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍPlánuji svatbu v kostelehttp://www.kcmt.cz/co-delat/planuji-svatbu-v-kostele/Fri, 08 Nov 2019 22:15:00 +01008.11.2019 22:15 Svátost manželství (svatba v kostele) Manželství je důležité spojení dvou životů. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele přijímají a dostávají svátost manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a řídil ho. Proto může o svátost manželství žádat ten pár, kde aspoň jeden je pokřtěný a věřící.Boží objetíhttp://www.kcmt.cz/mladez/bozi-objeti/Mon, 04 Nov 2019 00:14:00 +01004.11.2019 00:14 Ř 12, 3-11 Karolina ležela na jednotce intenzivní péče a cítila se velmi osamělá. Dnes za ní nikdo nepřišel. A ty bolesti v hrudníku jsou tu zase. Naplňovalo ji to obavami a hrůzou. Se zavřemýma očima se začala modlit:Fchodoviny 11/2019http://www.kcmt.cz/fchodoviny/fchodoviny-11-2019/Sat, 02 Nov 2019 15:18:00 +01002.11.2019 15:18 Listopadové číslo farního časopisu.Nedělní-ohlášky-3.11.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-3-11-2019/Sat, 02 Nov 2019 15:00:00 +01002.11.2019 15:00 TŘICÁTÁ PRVNÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍOběťhttp://www.kcmt.cz/mladez/obet/Mon, 28 Oct 2019 00:34:00 +010028.10.2019 00:34 Sk 7, 51-60; Řím 12, 1 Tolikrát jsme už četli o kamenování Štěpána a obdivovali jsme jeho statečnost. Možná jsme četli také o křesťanech, kteří jsou vražděni pro svou víru někde v Libérii nebo Kambodži a pozastavovali jsme se nad jejich hrdinstvím. Žádný z těchto příběhů se nás však nedotýká tak mocně jako mučednictví člověka, který žije mezi námi.Nedělní-ohlášky-26.10.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-26-10-2019/Sat, 26 Oct 2019 15:00:00 +020026.10.2019 15:00 TŘICÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍMarnost nad marnosthttp://www.kcmt.cz/mladez/marnost-nad-marnost/Mon, 21 Oct 2019 09:32:00 +020021.10.2019 09:32 Kaz 1, 12 – 2, 11 Sebevraždy lidí mladších 20 let jsou noční můrou dnešní doby. Podle statistik si jen v USA vyžádají více než 5 000 životů ročně. A dalších více než 10 000 sebevražd je pro nejasnost důkazů připisováno nehodám. Ukončit svůj život se každý rok pokusí více než 400 000 mladých lidí.Nedělní-ohlášky-20.10.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-20-10-2019/Sat, 19 Oct 2019 15:00:00 +020019.10.2019 15:00 DVACÁTÁ DEVÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍOdpustky v dušičkovém období -podmínkyhttp://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/odpustky-v-dusickovem-obdobi-podminky/Fri, 18 Oct 2019 09:13:00 +020018.10.2019 09:13 Modlitba za zemřelé a možnost odpuštění některých provinění či lépe uzdravení z jejich následků vyplývá pro nás ze dvou textů v písmu. 2 Makabejští 12,38  Potom vedl Juda své vojsko do města Adulámu. Protože nastával sedmý den, očistili se podle zvyku a slavili sobotu. 39  Následujícího dne - byl už totiž nejvyšší čas - šli Judovi lidé posbírat těla padlých, aby je za účasti příbuzných uložili v hrobech otců. 40  U každého z padlých našli pod šatem amulety bůžků z Jabny, které Zákon židům zakazuje. Všem bylo zřejmé, že to byla příčina, proč padli. 41  Všichni dobrořečili Hospodinu, který spravedlivě soudí a zjevuje skryté věci. 42  Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn. Šlechetný Juda domlouval lidu, aby se chránili hříchů, když na vlastní oči viděli, co se stalo, a jak hřích byl příčinou toho, že někteří padli. 43  Nato uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení. 44  Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé. 45  On však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka - proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy. Matouš 12,30  Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.31  Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. 32  I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. 33  Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.Novinky v Cafe Tereziehttp://www.kcmt.cz/cafe-terez/novinky-v-cafe-terezie/Fri, 18 Oct 2019 09:10:00 +020018.10.2019 09:10 Vážení přátelé Cafe Terezie, připravili jsme pro vás několik novinek.Mike a Lilihttp://www.kcmt.cz/obchudek/mike-a-lili/Fri, 18 Oct 2019 09:07:00 +020018.10.2019 09:07 Lenka Češková, KNA, Kč 299,- Michal Nikl („Mike“) je vysokoškolák z moravské katolické rodiny a s Bohem to už dávno vzdal. Když mu zemře táta, jde do hospody a stráví noc s neznámou dívkou. Netuší přitom, že mu brzy padne do oka hodná a věřící Liliana Kučerová („Lili“). Oba se brzy octnou na velké životní křižovatce. Mike si chce dát život do pořádku, aby měl Lili co nabídnout.Hrdina všedního dnehttp://www.kcmt.cz/mladez/hrdina-vsedniho-dne/Mon, 14 Oct 2019 00:29:00 +020014.10.2019 00:29 Est 4, 1-17 Někdy se tak ptám, proč jsem se vlastně narodil. Zajímalo by mě, jaký úkol má pro mne Bůh nachystaný. Možná nejsem zrovna tím, kdo objeví lék na rakovinu nebo vymyslí způsob, jak napsat úkol do školy během spánku. Možná ani nevynesu dítě z hořícího domu a nevytáhnu člověka z auta pár vteřin předtím, než exploduje. A zaručeně nebudu mít příležitost, jakou dostala královna Ester.Nedělní-ohlášky-13.10.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-13-10-2019/Sat, 12 Oct 2019 15:00:00 +020012.10.2019 15:00 DVACÁTÁ OSMÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍPo proudu plavou jenom chcíplé rybyhttp://www.kcmt.cz/obchudek/po-proudu-plavou-jenom-chciple-ryby/Fri, 11 Oct 2019 00:04:00 +020011.10.2019 00:04 Robert Dojčár    KNA, Kč 249,- Kniha dává nahlédnout do života jednoho muže ve středním věku, který se probíjí všednodenním životem jako my všichni. Který hledá, co znamená být člověkem, manželem, otcem a křesťanem v dnešním světě. A svoje vzestupy i pády popisuje se sympatickou moravskou otevřeností. Kostel sv. Františkahttp://www.kcmt.cz/pro-skoly/kostel-sv-frantiska/Tue, 08 Oct 2019 01:23:00 +02008.10.2019 01:23 Nevěřili byste tomu, ale kostel sv. Františka z Assisi na Chodově býval původně chlévem se studní!  Již víc než 80 let tu stojí, slouží a pomáhá chodovský kostel sv. Františka.  Kde se tu vlastně vzal?Malá krádežhttp://www.kcmt.cz/mladez/mala-kradez/Mon, 07 Oct 2019 09:26:00 +02007.10.2019 09:26 Př 28, 1; 13-20 Janě bylo dvanáct let, když se rozhodla, že potřebuje ve svém životě víc vzrušení. Protože neměla lyže, začala dělat něco, co nevyžadovalo peněžní investice. Začala krást.Nedělní-ohlášky-6.10.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-6-10-2019/Sat, 05 Oct 2019 15:00:00 +02005.10.2019 15:00 DVACÁTÁ SEDMÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍMilovat doopravdyhttp://www.kcmt.cz/obchudek/milovat-doopravdy/Fri, 04 Oct 2019 09:01:00 +02004.10.2019 09:01 Pierre-Hervé Grosjean, KNA , Kč 189,- Otec Grosjean zná mladé lidi velmi dobře, vždyť se s nimi setkává, naslouchá jim a doprovází je už celé roky. Ze své kněžské zkušenosti a svých přednášek vybral to nejlepší, aby je povzbudil a odpověděl na všechny jejich otázky týkající se budování opravdové lásky.Fchodoviny 10/2019http://www.kcmt.cz/fchodoviny/fchodoviny-10-2019/Tue, 01 Oct 2019 18:38:00 +02001.10.2019 18:38 Říjnové číslo farního časopisu.Kdy můžete přijít? http://www.kcmt.cz/cafe-terez/kdy-muzete-prijit/Tue, 01 Oct 2019 10:36:00 +02001.10.2019 10:36 Určitě byste rádi věděli, kdy můžete přijít a dát si skvělou kávu, zákusek, víno a další sortiment.  Biblické hodinyhttp://www.kcmt.cz/farni-spolecenstvi/biblicke-hodiny/Tue, 01 Oct 2019 01:51:00 +02001.10.2019 01:51 Spolu s Biblí v ruce! - Úterní "biblické hodiny trochu jinak" povede Pavla Edita Herciková. První setkání 8. 10. v 19 h. na faře u sv. Františka.  Téma prvního setkání: Cesty k porozumění BibliV pravý čashttp://www.kcmt.cz/mladez/v-pravy-cas/Mon, 30 Sep 2019 00:24:00 +020030.9.2019 00:24 Mt 25, 31-46; Ga 4, 4 Frank byl ve správný čas na správném místě. Běhal na lyžích ve Skalistých horách nedaleko Colorado Springs, když tu uslyšel rachot přetíženého motoru. Zvedl hlavu zrovna včas, aby viděl, jak se malé letadlo řítí mezi stromy.Nedělní-ohlášky-29.9.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-29-9-2019/Sat, 28 Sep 2019 18:45:00 +020028.9.2019 18:45 DVACÁTÁ ŠESTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍYOUCAT na každý den http://www.kcmt.cz/obchudek/youcat-na-kazdy-den/Fri, 27 Sep 2019 00:58:00 +020027.9.2019 00:58 Řada knih pod názvem YOUCAT si získala mnoho čtenářů. Doufáme, že i tato varianta si  najde mnoho příznivců. 365 citátů křesťanských osobností s krásnými fotografiemi. Inspirace na každý den v roce. A také krásný dárek, který potěší (nejen) mladé. KNA, Kč 289,-Třeba-kapelahttp://www.kcmt.cz/farni-spolecenstvi/treba-kapela/Wed, 25 Sep 2019 07:33:00 +020025.9.2019 07:33 Ahoj. Jsme banda muzikantů, kteří svým zpěvem chválí Hospodina a zároveň se umí bavit. A zveme Tě mezi sebe! (Nedokonalost vítána :) )Jarní prázdniny v Krkonoších 2020http://www.kcmt.cz/ksk-praha/jarni-prazdniny-v-krkonosich-2020/Tue, 24 Sep 2019 18:26:00 +020024.9.2019 18:26 JARNÍ PRÁZDNINY V KRKONOŠÍCHChata Lucký, Pec pod SněžkouSobota 15. 2. – sobota 22. 2. 2020Kaplička u cestyhttp://www.kcmt.cz/mladez/kaplicka-u-cesty/Mon, 23 Sep 2019 00:18:00 +020023.9.2019 00:18 Řím 12, 10-16 V naší zemi je opravdu krásně. Moc ráda jedu s někým, kdo je mi blízký, na výlet autem. Beze slov se obdivuji malebné krajině a je mi dobře uprostřed té malinké České republičky. Nejraději ze všeho mám však kapličky u cest. Stojí tiše a skromně, některé omítnuté na bílo, jiné (a to je častější případ) s omítkou opadanou.Nedělní-ohlášky-22.9.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-22-9-2019/Sat, 21 Sep 2019 15:00:00 +020021.9.2019 15:00 DVACÁTÁ PÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍVnitřní svobodahttp://www.kcmt.cz/obchudek/vnitrni-svoboda/Fri, 20 Sep 2019 00:46:00 +020020.9.2019 00:46 Síla víry, naděje a lásky, J. Philippe, KNA, Kč 169,- Knížka se dotýká klíčového rozměru života křesťana – jeho vnitřní svobody. Každý křesťan by si měl v sobě i za těch nejméně příznivých vnějších okolností uchovat prostor svobody,Dokonale čistýhttp://www.kcmt.cz/mladez/dokonale-cisty/Mon, 16 Sep 2019 09:11:00 +020016.9.2019 09:11 Mt 5, 21-24 Rychle něco zhltneš a začneš se chystat na nedělní bohoslužbu. Ještě kontrolní pohled do zrcadla – ach zase, nemehlo jedno! Na bradě ti zůstal kus jahodového džemu, stejně tak na límci a dostalo se to i na kravatu! Co teď?Nedělní-ohlášky-15.9.2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-15-9-2019/Sat, 14 Sep 2019 15:00:00 +020014.9.2019 15:00 DVACÁTÁ ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍKřesťanství a okultní praktikyhttp://www.kcmt.cz/obchudek/krestanstvi-a-okultni-praktiky/Fri, 13 Sep 2019 00:43:00 +020013.9.2019 00:43 (25 otázek a odpovědí), Vojtěch KODET, KNA, Kč 169,- Knížka je praktickou příručkou pro křesťany i další zájemce, kteří se chtějí vyznat v učení,Je možné být svatým?http://www.kcmt.cz/mladez/je-mozne-byt-svatym/Mon, 09 Sep 2019 09:08:00 +02009.9.2019 09:08 1.Petrův Ptáte se, zda lze být svatým?? Proč ztrácet čas dumáním nad něčím, co je absolutně vyloučené? A vůbec ... I kdyby to bylo možné, nač riskovat, že se tím vyčleníme ze společnosti? Proč bychom měli jiným poskytnout záminku, aby se o nás vyjadřovali, jako o těch, kteří „za to nemůžou“, a ťukali si přitom na čelo …Nedělní-ohlášky-8-9-2019http://www.kcmt.cz/nedelni-ohlasky/nedelni-ohlasky-8-9-2019/Sat, 07 Sep 2019 11:58:00 +02007.9.2019 11:58 DVACÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍDěti v kostelehttp://www.kcmt.cz/katecheze/deti-v-kostele/Fri, 06 Sep 2019 07:00:00 +02006.9.2019 07:00 Kdosi mi kdysi říkal, že jestli chci naštvat farníky nebo vyvolat nekonečnou diskuzi, tak mám napsat o dětech na bohoslužbách. No a já doufám, že to bude jinak. Možná jsem naivní, možná přílišný optimista, ale mám v hlavě pár myšlenek k tématu děti v kostele, o které bych se s vámi rád podělil. Ano je možné, že ti, ke kterým chci mluvit, si toho vůbec nevšimnou a ti, kterých se to netýká, to budou řešit, ale doufám ve zdravý rozum. Tak to zkuste vydržet.Lži o Bohu, kterým věřímehttp://www.kcmt.cz/obchudek/lzi-o-bohu-kterym-verime/Fri, 06 Sep 2019 00:53:00 +02006.9.2019 00:53 Wm. Paul Young, Pragma, Kč 259,- Slavný bestsellerový romanopisec Paul Young, autor knih "Chatrč" nebo "Křižovatky" a dalších, bývá často za své názory na boha označován za kacíře, ale moudrý čtenář si dá dohromady, že se nesnaží být dogmatikem, ale neotřelým jazykem zasazeným do dnešní společnosti nechat zazářit pravdu evangelia.Adventní věnce - výrobahttp://www.kcmt.cz25.11.2017 15:00 KCMTBenefiční koncert pro KC Motýlekhttp://www.kcmt.cz2.11.2017 18:00 sál KCMTZájezd Tachovsko http://www.kcmt.cz/farnost/zajezd-tachovsko/14.10.2017 07:00 zájezdKurzy ALFA 2017http://www.kcmt.cz/kurzy-a-krouzky/kurzy-alfa-2017/27.9.2017 18:30 KCMTDoteky II.http://www.kcmt.cz16.10.2017 08:00 KMCTPosvěcení nové kaplehttp://www.kcmt.cz/seniori/posveceni-nove-kaple/14.9.2017 09:30 Domov seniorů Donovalská Farní ples 2018http://www.kcmt.cz/tanec/farni-ples-2018/26.1.2018 20:00 sál KCMTVýprava pro Betlémské světlohttp://www.kcmt.cz/farnost/vyprava-pro-betlemske-svetlo/23.12.2017 13:00 Mikuláš v KCMT 2017http://www.kcmt.cz5.12.2017 17:00 sál KCMTDušičková pobožnost  http://www.kcmt.cz/farnost/dusickova-poboznost-17/2.11.2017 17:00 místní hřbitovRuce na kruhuhttp://www.kcmt.cz22.10.2017 16:00 výtvarná klubovna KCMTRuce na kruhu - točení a glazováníhttp://www.kcmt.cz12.11.2017 16:00 výtvarná klubovna KCMTDobroden předvánoční http://www.kcmt.cz/farnost/dobroden-predvanocni/25.11.2017 08:30 KCMT a kostel sv. Františka Pouť do Svatého města - výstavahttp://www.kcmt.cz/vystava-vernisaz/pout-do-svateho-mesta-vystava/23.11.2017 18:00 KCMTOd snění k realitěhttp://www.kcmt.cz/prednasky-a-diskuse/od-sneni-k-realite/13.11.2017 16:00 klubovna KCMTKeramika pro seniory II.http://www.kcmt.cz11.12.2017 10:30 výtvarná klubovna KCMTKeramika pro seniory http://www.kcmt.cz13.11.2017 10:30 výtvarná klubovna KCMTZMT: O koránu bez emocí?http://www.kcmt.cz/zastaveni-u-matky-terezy/zmt-o-koranu-bez-emoci/9.11.2017 19:30 sál KMCTTaneční čaj s THE FIVE BANDhttp://www.kcmt.cz/tanec/tanecni-caj-s-the-five-band/5.11.2017 15:00 sál KCMTOdpolední taneční čaj http://www.kcmt.cz22.10.2017 15:00 Zvonivé zvonkyhttp://www.kcmt.cz2.12.2017 10:00 výtvarná klubovna KCMTpodzimní DOBRODEN 2017http://www.kcmt.cz/farnost/podzimni-dobroden-2017/21.10.2017 08:30 KCMT a kostel sv. Františka ZMT: Jan Samohýl - Otčenáš a jeho kořeny v židovstvíhttp://www.kcmt.cz/zastaveni-u-matky-terezy/zmt-jan-samohyl-otcenas-a-jeho-koreny-v-zidovstvi/12.10.2017 19:00 KCMTČeské zdravotnictví a seniořihttp://www.kcmt.cz/seniori/ceske-zdravotnictvi-a-seniori/15.5.2017 16:00 klubovna KCMTWorkshop na téma:  Jak si vyrobit Puf na sezeníhttp://www.kcmt.cz30.5.2017 18:30 výtvarná klubovna KCMTZMT: Zpověď? NE! (anebo ANO?) http://www.kcmt.cz/zastaveni-u-matky-terezy/zpoved-ne-anebo-ano/11.5.2017 19:00 KCMTMuž Hospodinův, muž modlitbyhttp://www.kcmt.cz/duchovni/muz-hospodinuv-muz-modlitby/22.4.2017 09:00 fara u sv. Františka Jihoměstské posvícení - 10 let http://www.kcmt.cz/farnost/jihomestske-posviceni-10-let/28.5.2017 10:00 KCMTNOC KOSTELŮ v Komunitním centru 2017http://www.kcmt.cz/farnost/noc-kostelu-v-komunitnim-centru-2017/9.6.2017 17:00 KCMTSourozenecká konstelacehttp://www.kcmt.cz/kurzy-a-krouzky/sourozenecka-konstelace/23.5.2017 18:00 KCMTKomunikace v rodině II.http://www.kcmt.cz/kurzy-a-krouzky/komunikace-v-rodine-ii/16.5.2017 18:00 KCMtZvládání stresuhttp://www.kcmt.cz/kurzy-a-krouzky/zvladani-stresu/9.5.2017 18:00 KCMTHájecká pouť 2017http://www.kcmt.cz/farnost/hajecka-pout-2017/21.5.2017 15:00 kaplička sv. Jana NepomuckéhoBalónková oslava dne dětí 2017http://www.kcmt.cz/farnost/balonkova-oslava-dne-deti-2017/4.6.2017 14:00 KCMTFARNÍ DEN u sv. Františka - pouť 2017http://www.kcmt.cz/farnost/farni-den-u-sv-frantiska-pout-2017/7.10.2017 10:00 kostel sv. Františka ZMT: Marek Orko Vácha - Evoluce a křesťanstvíhttp://www.kcmt.cz/zastaveni-u-matky-terezy/zmt-marek-orko-vacha-evoluce-a-krestanstvi/21.9.2017 19:30 KCMTZahájení výuky náboženství 2017/18http://www.kcmt.cz/farnost/zahajeni-vyuky-nabozenstvi-2017-18/20.9.2017 18:00 kaple Matky TerezyVernisáž výstavy - Václav LAMRhttp://www.kcmt.cz/prednasky-a-diskuse/vernisaz-vystavy-vaclav-lamr/12.9.2017 18:00 KCMTZasedání pastorační rady - září 2017http://www.kcmt.cz/farnost/zasedani-pastoracni-rady-zari-2017/14.9.2017 19:00 KCMTModrobílá neděle - rok po té http://www.kcmt.cz/farnost/modrobila-nedele-rok-po-te/3.9.2017 09:30 KCMTKapucíni a STANLEYhttp://www.kcmt.cz/koncerty/kapucini-a-stanley/9.6.2017 19:15 kostel sv. Františka Modlitba mužů - WORSHIPhttp://www.kcmt.cz/farnost/modlitba-muzu-worship/1.6.2017 19:07 KCMTNástěnný kachel - keramická dílnahttp://www.kcmt.cz/kurzy-a-krouzky/nastenny-kachel-keramicka-dilna/18.6.2017 16:00 keramická dílna Výchova dcerhttp://www.kcmt.cz/kurzy-a-krouzky/vychova-dcer/2.5.2017 18:00 KCMTPodvečerní TANČÍRNAhttp://www.kcmt.cz/tanec/podvecerni-tancirna-5/15.5.2018 18:00 KCMTKřížová cesta na Petřínhttp://www.kcmt.cz/duchovni/krizova-cesta-na-petrin-318/18.3.2018 14:30 PetřínPašijové písně a žalmyhttp://www.kcmt.cz/koncerty/pasijove-pisne-a-zalmy/18.3.2018 18:00 KCMTJarní dobrodenhttp://www.kcmt.cz/farnost/jarni-dobroden-19/6.4.2019 08:30 KCMT a kostel sv. Františka Svátost smíření pro dětihttp://www.kcmt.cz/farnost/svatost-smireni-pro-deti-18/14.3.2018 17:00 Velikonoční úvahahttp://www.kcmt.cz/prednasky-a-diskuse/velikonocni-uvaha/12.3.2018 16:00 klubovna KCMTAdventní duchovní obnova 2017 http://www.kcmt.cz/aktuality/adventni-duchovni-obnova-2017/Wed, 22 Nov 2017 11:03:00 +010022.11.2017 11:03 Přijměte pozvání k duchovnímu občerstvení během adventu.  Každé úterý od 18.45 v kostele sv. Františka. První setkání bude již v úterý 28. listopadu.  Obnovou nás provede P. Michael Špilar.  Jarní prázdniny v Krkonoších 2018http://www.kcmt.cz/aktuality/jarni-prazdniny-v-krkonosich-2018/Sun, 17 Sep 2017 19:35:00 +020017.9.2017 19:35 JARNÍ PRÁZDNINY V KRKONOŠÍCH, Chata Krakonoš, Pec pod Sněžkou, Neděle 4. 2. - neděle 11. 2. 2018VOSA od září 2017 v novém kabátěhttp://www.kcmt.cz/aktuality/vosa-od-zari-2017-v-novem-kabate/Sat, 09 Sep 2017 21:15:00 +02009.9.2017 21:15 Již od úterý 12. 9. 2017 se můžete těšit na nová dobrodružství!Dramatický kroužekhttp://www.kcmt.cz/aktuality/dramaticky-krouzek/Sat, 24 Sep 2016 20:31:00 +020024.9.2016 20:31 Dramatický kroužek KSK Praha, z.s. v novém kabátě.Jarní prázdniny v Krkonošíchhttp://www.kcmt.cz/aktuality/jarni-prazdniny-v-krkonosich/Sat, 10 Oct 2015 20:10:00 +020010.10.2015 20:10 JARNÍ PRÁZDNINY V KRKONOŠÍCH, Vébrovy boudy, Pec pod Sněžkou, Neděle 28. 2. – neděle 6. 3. 201620 let táborů - výstava v KCMThttp://www.kcmt.cz/aktuality/20-let-taboru-vystava-v-kcmt/Sun, 01 Mar 2015 17:31:00 +01001.3.2015 17:31 Pouť důvěry na zemihttp://www.kcmt.cz/aktuality/pout-duvery-na-zemi/Sun, 09 Nov 2014 22:41:00 +01009.11.2014 22:41 Chcete-li vědět, jak a kdy se konkrétně můžete zapojit do příprav Evropského setkání Taizé 2014, čtěte dále. Také se můžete přidat do přípravného týmu přímo tady u nás v KCMT - http://www.kcmt.cz/kalendar-akci/schuzka-pripravneho-tymu-setkani-taize-2014/Pomozte nám s ubytováním mladých!http://www.kcmt.cz/aktuality/pomozte-nam-s-ubytovanim-mladych/Sun, 09 Nov 2014 20:52:00 +01009.11.2014 20:52 Na konci roku se do Prahy sjede mnoho křesťanů na Evropské setkání mladých. Pomozte nám s ubytováním!Věcné i finanční dary pro farnosthttp://www.kcmt.cz/aktuality/vecne-i-financni-dary-pro-farnost/Fri, 20 Dec 2013 22:42:00 +010020.12.2013 22:42 V případě, že byste rádi podpořili činnost naší farnosti, tak kromě Vašich modliteb a účasti na brigádách uvítáme jak věcné dary, tak finanční příspěvky.Fotky z dobrovolnického dnehttp://www.kcmt.cz/aktuality/fotky-z-dobrovolnickeho-dne/Tue, 17 Sep 2013 14:41:00 +020017.9.2013 14:41 Podívejte se na fotografie z dobrovolnického dne, který proběhl 14. září 2013. Dobrovolníci tentokrát pracovali jak na faře, tak v KCMT: Dobrovolnický den.Kontejner na použitý textilhttp://www.kcmt.cz/aktuality/kontejner-na-pouzity-textil/Wed, 24 Apr 2013 09:37:00 +020024.4.2013 09:37 S radostí oznamujeme, že jsme ve spolupráci s Diakonií Broumov pořídili kontejner na použitý textil.Bohoslužby o Velikonocíchhttp://www.kcmt.cz/aktuality/bohosluzby-o-velikonocich/Sat, 16 Mar 2013 23:31:00 +010016.3.2013 23:31 Zde najdete kompletní rozpis bohoslužeb o Velikonocích.Skautský oddíl hledá nováčkyhttp://www.kcmt.cz/aktuality/skautsky-oddil-hleda-novacky/Mon, 28 Jan 2013 16:19:00 +010028.1.2013 16:19 Skauti sv. Jiří, kteří působí v KCMT, přijmou nováčky do vlčat.Příprava na manželstvíhttp://www.kcmt.cz/aktuality/priprava-na-manzelstvi2013/Wed, 09 Jan 2013 14:30:00 +01009.1.2013 14:30 Uvažujete o svatbě? Také letos vás zveme na kurz přípravy na manželství ve farnosti sv. Františka z Assisi.Bohoslužby na Nový rok 2013http://www.kcmt.cz/aktuality/bohosluzby-na-novy-rok-2013/Mon, 31 Dec 2012 16:23:00 +010031.12.2012 16:23 Betlémské světlohttp://www.kcmt.cz/aktuality/betlemske-svetlo/Fri, 14 Dec 2012 14:39:00 +010014.12.2012 14:39 Rozzařte si domov Betlémským světlem, které bude k dispozici v KCMT od 23. prosince, vždy při bohoslužbách.Bohoslužby o Vánocích 2012http://www.kcmt.cz/aktuality/bohosluzby-o-vanocich-2012/Sat, 08 Dec 2012 14:54:00 +01008.12.2012 14:54 Přinášíme přehled letošních vánočních bohoslužeb v naší farnostiNabídka angličtiny v Círvi bratrskéhttp://www.kcmt.cz/aktuality/nabidka-anglictiny-v-cirvi-bratrske/Wed, 28 Nov 2012 17:14:00 +010028.11.2012 17:14 Kurzy angličtiny pro veřejnost nabízí místní sbor Církve bratrské.Adventní duchovní obnova pro farnosthttp://www.kcmt.cz/aktuality/adventni-duchovni-obnova-pro-farnost/Sat, 10 Nov 2012 17:43:00 +010010.11.2012 17:43 Adventní duchovní obnova pro farnost. Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu s Mons. Doc. Ing. Alešem Opatrným, Th.D., kanovníkem Vyšehradské kapituly. Nabízíme 3 termíny: 29.11, 6.12, 13.12. Setkání budou vždy v KCMT od 19.00 ve velkém sálu.Vzpomínka na všechny věrné zemřeléhttp://www.kcmt.cz/aktuality/vzpominka-na-vsechny-verne-zemrele/Sat, 20 Oct 2012 20:07:00 +020020.10.2012 20:07 Studentské mšehttp://www.kcmt.cz/aktuality/studentske-mse/Tue, 16 Oct 2012 10:30:00 +020016.10.2012 10:30 Zveme všechny mladé věkem i duchem na každou druhou neděli od 20 hodin do kostela sv. Františka z Assisi na Chodově na studendské bohoslužby.Máma a táta pro 21. stoletíhttp://www.kcmt.cz/aktuality/mama-a-tata-pro-21-stoleti-podzim/Tue, 09 Oct 2012 14:17:00 +02009.10.2012 14:17 Rodinné centrum Praha Komunitní centrum Matky Terezy vou na kurz pro maminky s dětmi.Volná místa v tanečníchhttp://www.kcmt.cz/aktuality/volna-mista-v-tanecnich/Fri, 05 Oct 2012 10:45:00 +02005.10.2012 10:45 Taneční škola Astra, která má kurzy v KCMT, má ještě volná místa jak pro mládež, tak pro dospělé.Příprava na manželstvíhttp://www.kcmt.cz/aktuality/priprava-na-manzelstvi/Wed, 03 Oct 2012 11:59:00 +02003.10.2012 11:59 Uvažujete o svatbě? Také letos vás zveme na kurz přípravy na manželství ve farnosti sv. Františka z Assisi.Běžný pořad bohoslužeb od 1.9.2012http://www.kcmt.cz/aktuality/bezny-porad-bohosluzeb-od-1-9-2012/Tue, 28 Aug 2012 13:09:00 +020028.8.2012 13:09 Běžný pořad bohoslužeb začíná od 1. září a v neděli poprvé po prázdninách otevře i krámek.Zvony mají prázdninyhttp://www.kcmt.cz/aktuality/zvony-maji-prazdniny/Mon, 06 Aug 2012 10:51:00 +02006.8.2012 10:51 V současné chvíli nezvoní zvony, za což se omlouváme všem, kteří je postrádají a ptají se, jestli je to jen dočasné nebo trvalé. Je to jen dočasné a do konce prázdnin zvony začnou znovu zvonit.Odpolední nabídka MC Domečekhttp://www.kcmt.cz/aktuality/odpoledni-nabidka-mc-domecek/Fri, 03 Aug 2012 15:25:00 +02003.8.2012 15:25 MC Domeček přijímá přihlášky do odpoleních školiček pro děti od 3 do 5 let.Celostátní setkání mládežehttp://www.kcmt.cz/aktuality/celostatni-setkani-mladeze/Wed, 27 Jun 2012 14:57:00 +020027.6.2012 14:57 Celostátní setkání mládeže Srdečně zveme mládež na celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, od 14. do 19. srpna 2012.Nestihl/a ses dosud přihlásit na CSM do Žďáru? Neváhej a co nejdříve to udělej.přihláška zdeSlavnost sv. Cyrila a Metodějehttp://www.kcmt.cz/aktuality/slavnost-sv-cyrila-a-metodeje/Wed, 27 Jun 2012 14:56:00 +020027.6.2012 14:56 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Ve čtvrtek 5. července v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, bude sloužena mše sv. v 8.00 hod. v kostele sv. Františka z Assisi na Chodově.Bohoslužby o letních prázdninách (od 1.7.2012 - 31.8.2012)http://www.kcmt.cz/aktuality/bohosluzby-o-letnich-prazdninach-od-1-7-2012-31-8-2012/Sun, 24 Jun 2012 07:06:00 +020024.6.2012 07:06 Bohoslužby o letních prázdninách (od 1.7.2012 - 31.8.2012). Během července a srpna bude v platnosti obvyklý prázdninový program bohoslužeb. Aktualizován seznam farních společenstvíhttp://www.kcmt.cz/aktuality/aktualizovan-seznam-farnich-spolecenstvi/Wed, 06 Jun 2012 10:58:00 +02006.6.2012 10:58 Aktualizovali jsme seznam farních společenství. Pokud chcete přidat i vaší skupinku či spolčo stačí nám napsat.Novéna k Duchu svatémuhttp://www.kcmt.cz/aktuality/novena-k-duchu-svatemu/Sun, 13 May 2012 12:48:00 +020013.5.2012 12:48 V tomto týdnu začíná novéna k Duchu svatému. Pastorační středisko připravilo na každý den texty k rozjímání.Výsledky voleb do Pastorační radyhttp://www.kcmt.cz/aktuality/vysledky-voleb-do-pastoracni-rady/Thu, 26 Apr 2012 10:51:00 +020026.4.2012 10:51 Volby se uskutečnily v neděli 22.4.2012 při všech nedělních bohoslužbách. Dne 23.4.2012 se volební komise sešla ke sčítání hlasů. Výsledky naleznete na Volby do pastorační rady 2012Volby do pastorační radyhttp://www.kcmt.cz/aktuality/volby-do-pastoracni-rady/Fri, 06 Apr 2012 12:43:00 +02006.4.2012 12:43 Volby do pastorační rady farnosti sv. Františka v Praze proběhnou při všech nedělních mších dne 22.4.2012.Pořad velikonočních bohoslužebhttp://www.kcmt.cz/aktuality/porad-velikonocnich-bohosluzeb/Fri, 30 Mar 2012 13:18:00 +020030.3.2012 13:18 Zde najdete pořad bohoslužeb o Velikonocích.Slavnost sv. Josefahttp://www.kcmt.cz/aktuality/slavnost-sv-josefa/Sat, 17 Mar 2012 17:47:00 +010017.3.2012 17:47 Slavnost Zvěstování Páně http://www.kcmt.cz/aktuality/slavnost-zvestovani-pane/Sat, 17 Mar 2012 17:45:00 +010017.3.2012 17:45 Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012 http://www.kcmt.cz/aktuality/poselstvi-papeze-benedikta-xvi-k-postni-dobe-2012/Tue, 28 Feb 2012 08:33:00 +010028.2.2012 08:33 Popeleční středahttp://www.kcmt.cz/aktuality/popelecni-streda/Wed, 22 Feb 2012 13:56:00 +010022.2.2012 13:56 Máma a táta pro 21. stoletíhttp://www.kcmt.cz/aktuality/mama-a-tata-pro-21-stoleti/Wed, 08 Feb 2012 15:05:00 +01008.2.2012 15:05 Rodinné centrum Praha a Komunitní centrum Matky Terezy zvou na kurz pro maminky s dětmi nad otázkami, které přicházejí po narození dětí. Jazyková škola Obzor od února v KCMThttp://www.kcmt.cz/aktuality/jazykova-skola-obzor-od-unora-v-kcmt/Wed, 08 Feb 2012 10:53:00 +01008.2.2012 10:53 Cyklus filmů s duchovní tematikouhttp://www.kcmt.cz/aktuality/cyklus-filmu-s-duchovni-tematikou/Wed, 18 Jan 2012 15:02:00 +010018.1.2012 15:02 Od února do června budeme každou první středu v měsíci promítat film s duchovní tematikou.Nabídka pronájmu místnostíhttp://www.kcmt.cz/aktuality/nabidka-pronajmu-mistnosti/Mon, 16 Jan 2012 12:15:00 +010016.1.2012 12:15 Nabízíme místnosti k pronájmu, a to jak k dlouhodobému, tak ke krátkodobému.Rybova Česká mše vánoční 8. lednahttp://www.kcmt.cz/aktuality/rybova-ceska-mse-vanocni/Thu, 05 Jan 2012 11:49:00 +01005.1.2012 11:49 Děkovná Mše na konec rokuhttp://www.kcmt.cz/aktuality/dekovna-mse-na-konec-roku/Wed, 28 Dec 2011 18:55:00 +010028.12.2011 18:55 Na sv. Silvestra, poslední den v roce 2011 - děkujeme Bohu za vše, co nám přinesl: děkovná bohoslužba v kostele sv. Františka na Chodově v 17 hodinFARNÍ PLES 27. lednahttp://www.kcmt.cz/aktuality/farni-ples/Wed, 28 Dec 2011 18:38:00 +010028.12.2011 18:38 Srdečně všechny zveme do KCMT na XX. ples farnosti sv. Františka z Assisi na Jižním Městě. Zatančit si, setkat se s přáteli, prožít hezký večer můžete v pátek 27. ledna 2012 ve 20 hod v KCMT.Nové číslo Fchodovinhttp://www.kcmt.cz/aktuality/nove-cislo-fchodovin/Wed, 28 Dec 2011 00:36:00 +010028.12.2011 00:36 Vyšlo novoroční číslo Fchodovin k dispozici na internetu v rubrice: FchodovinyBeseda s šéfredaktorem Katolického týdeníku http://www.kcmt.cz/aktuality/beseda-s-sefredaktorem-katolickeho-tydeniku/Wed, 28 Dec 2011 00:29:00 +010028.12.2011 00:29 V rámci cyklu „Zastavení u Matky Terezy“ Vás srdečně zveme na besedu s šéfredaktorem Katolického týdeníku Mgr. Antonínem Randou 30. ledna 2012 v 19.00 v Komunitním centru Matky Terezy (Metro C – Háje)Adventní koncert 4.12.http://www.kcmt.cz/aktuality/1-adventni-koncert/Sat, 26 Nov 2011 21:05:00 +010026.11.2011 21:05 Srdečně Vás zveme na serii tří advetních koncertů, které nás provedou toutou sváteční dobou.