Odpustky v dušičkovém období -podmínky

Odpustky v dušičkovém období -podmínky
18. 10. 2019, 09:13 | Doporučit

Modlitba za zemřelé a možnost odpuštění některých provinění či lépe uzdravení z jejich následků vyplývá pro nás ze dvou textů v písmu.

2 Makabejští 12,38  Potom vedl Juda své vojsko do města Adulámu. Protože nastával sedmý den, očistili se podle zvyku a slavili sobotu. 39  Následujícího dne - byl už totiž nejvyšší čas - šli Judovi lidé posbírat těla padlých, aby je za účasti příbuzných uložili v hrobech otců. 40  U každého z padlých našli pod šatem amulety bůžků z Jabny, které Zákon židům zakazuje. Všem bylo zřejmé, že to byla příčina, proč padli. 41  Všichni dobrořečili Hospodinu, který spravedlivě soudí a zjevuje skryté věci. 42  Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn. Šlechetný Juda domlouval lidu, aby se chránili hříchů, když na vlastní oči viděli, co se stalo, a jak hřích byl příčinou toho, že někteří padli. 43  Nato uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení. 44  Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé. 45  On však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka - proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.

Matouš 12,30  Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
31  Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. 32  I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. 33  Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.

1. Listopadu na slavnost všech svatých je možné získat tzv. odpustky.

1. Listopadu odpoledne a 2. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. A to při splnění třech obvyklých podmínek:

1.Svátost smíření.  2.sv. přijímání. 3.modlitba na úmysl svatého Otce.

Tak speciální podmínky pro tento den: pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. 11.  do 8. 11. je možné získat tzv. odpustky.

je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (1.Svátost smíření.  2.sv. přijímání. 3.modlitba na úmysl svatého Otce.) a při splnění speciální podmínky: (Navštívíli někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé), denně jednou plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, 

V ostatních dnech během roku je takto možné získat odpustky částečné.

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

O HOLČIČCE, KTERÁ SE JEŠTĚ NENARODILA

divadlo_Marčík_O holčičce web

Studentské mše 2019-20

2019-20-STUDENTSKE MSE 1920

Příprava na manželství 2019-20

2019-20-příprava na manželství-2-macounovi

2019-plakat-priprava-n-manželstvi

KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
František-zima
František-zima
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
Velikonoce
Velikonoce
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další