Struktura farnosti

Farnost

Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha – Chodov Mapa farnosti Praha - Chodov (dokument Adobe PDF)patří do Arcidieceze pražské a v jejím rámci do III. pražského vikariátu Mapa III.pražského vikariátu  (dokument Adobe PDF). Řízením toho vikariátu je pověřen od 1.7.2022 okrskový vikář P. Stanislaw Góra.

Frantisek celýCílem každé farnosti je poskytnout všem lidem bydlícím na území farnosti křesťanské zázemí, a to jak pastorační, formační i vzdělávací, tak i evangelizační. V našem případě je tedy snaha  toto poskytnout lidem žijícím na území Prahy 11  a dát jim možnost nalézt společenství s Bohem a druhými lidmi, se kterými je možné sdílet víru i radosti a obtíže života. Naše aktivity se konají buď v kostele svatého Františka z Assisi anebo v moderním Komunitním centru Matky Terezy.

KCMT celéKomunitní centrum Matky Terezy je místem, kde každý, kdo sdílí křesťanské hodnoty, má možnost je v praxi smysluplně realizovat a proměňovat anonymitu velkoměsta v osobnější rozměr. Takto se může každý starat nejen o sebe, ale přispívat k plnohodnotnému životu a k vytváření občanské společnosti na území Jižního Města v duchu dlouhé evropské evangelijní tradice.

Personálie

Statutárním zástupcem správou farnosti je pověřen farář  P. ThLic. Michael Špilar 


Ve farnosti působí také:

Krom těchto působí v rámci farnosti velký počet dobrovolníků všeho druhu: donašeči eucharistie nemocným, podavači eucharistie při bohoslužbách, katecheti, kostelníci, muzikanti, varhaníci, květinářky, uklízeči kaple a kostela atd.

Poradním orgánem faráře nebo  administrátora jsou:

Sakrální objekty ležící na území farnosti:

  • Kostel sv. Františka z Assisi na Chodově (adresa: Na Sádce, Praha 4 - Chodov)
  • Komunitní centrum Matky Terezy v Hájích (adresa: U Modré školy 1, Praha 4 - Háje)
  • Kaple sv. Jana Nepomuckého - je ve správě obce (adresa: Starobylá, Praha 4 - Háje)
  • Socha sv. Izidora v ulici Starochodovská 
  • Pruský křížek v ulici Bartůňkova
Mapa farnosti Praha - Chodov

Historii farnosti vám postupně zpracováváme a zveřejňujeme v sekci skryté ve vodorovném menu v položce s názvem "Historie".

Struktura diecéze

diecezeKatolická církev sestává z místních církví, jimiž jsou zejména diecéze. V čele diecéze stojí diecézní biskup. V čele pražské arcidiecéze je od 1.7.2022 arcibiskup Mons. Jan Graubner. Každá diecéze se dělí na farnosti, které jsou základními organizačními jednotkami církve. Farnost spravuje farář (administrátor) jmenovaný diecézním biskupem. Jednou z povinností faráře (administrátora) je sídlit ve farnosti, obvykle na faře. Pokud ale kněz má spravovat více farností, může být ustanoven farářem (administrátorem) pouze v jedné z nich, v níž potom sídlí. Z praktických organizačních důvodů se farnosti spojují do okrskových vikariátů. V čele okrskového vikariátu je okrskový vikář jmenovaný biskupem; jeho povinností je zejména koordinovat pastorační aktivity, dohlížet na řádné spravování farností a pomáhat kněžím svého vikariátu.

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

-------------------------------

kostelik+kcmt

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
Popeleční středa
Popeleční středa
KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
František-zima
František-zima
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
Velikonoce
Velikonoce
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další