Odpustky v dušičkovém období - podmínky

Odpustky v dušičkovém období - podmínky
23. 10. 2021, 00:13 | Doporučit

Modlitba za zemřelé a možnost odpuštění některých provinění, či lépe uzdravení z jejich následků, plyne ze dvou textů v písmu.

2 Makabejští 12,38  Potom vedl Juda své vojsko do města Adulámu. Protože nastával sedmý den, očistili se podle zvyku a slavili sobotu. 39  Následujícího dne - byl už totiž nejvyšší čas - šli Judovi lidé posbírat těla padlých, aby je za účasti příbuzných uložili v hrobech otců. 40  U každého z padlých našli pod šatem amulety bůžků z Jabny, které Zákon židům zakazuje. Všem bylo zřejmé, že to byla příčina, proč padli. 41  Všichni dobrořečili Hospodinu, který spravedlivě soudí a zjevuje skryté věci. 42  Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn. Šlechetný Juda domlouval lidu, aby se chránili hříchů, když na vlastní oči viděli, co se stalo, a jak hřích byl příčinou toho, že někteří padli. 43  Nato uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení. 44  Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé. 45  On však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka - proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.

Matouš 12,30  Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
31  Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. 32  I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. 33  Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.

1. listopadu na Slavnost Všech svatých je možné získat tzv. odpustky.

1. Listopadu odpoledne a 2. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. A to při splnění třech obvyklých podmínek:

1. Svátost smíření, 2. sv. přijímání, 3. modlitba na úmysl Svatého otce.

Tak speciální podmínky pro tento den: pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. 11.  do 8. 11. je možné získat tzv. odpustky.

Je možné je získat po splnění tří obvyklých podmínek: 1. daný  den přijmout eucharistii, 2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a pomodlit se na úmysl Svatého otce; 3. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď, denně jednou plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, 

Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat na základě vyjádření již od 25. října do 1. listopadu.

Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let na základě žádosti ČBK a následného vyjádření Apoštolské Penitenciarie, tedy do roku 2026. Podmínky  pro získání  plnomocných  odpustků  pro  duše  v  očistci  jsou  následující: 1. daný  den přijmout eucharistii, 2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a pomodlit se na úmysl Svatého otce; 3. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

V ostatních dnech během roku je takto možné získat odpustky částečné.

Vzledem k stále trvající pandemii onemocnění "Covid-19" vyhlásila papežská pentiencierie v letošním roce 2021 možnost získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

-------------------------------

kostelik+kcmt

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

Příprava na manželství 2021-22

2021-příprava na manželství-Zindulkovi.2021

KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
František-zima
František-zima
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
KCMT z dronu
KCMT z dronu
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
Popeleční středa
Popeleční středa
Velikonoce
Velikonoce
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další