Nečekej na setkání s Ježíšem až do nebe

Nečekej na setkání s Ježíšem až do nebe
23. 2. 2022, 15:43 | Doporučit

Potkat se s ním můžeme už teď, kdykoli zavítáme do kostela, kde je skutečně a fyzicky přítomen v eucharistii. Modlit se můžeme kdykoli a jakkoli, ale je pravda, že modlitba před svatostánkem, nebo vystavenou eucharistií při adoraci má svou sílu.

Když řeknu, že eucharistie, skutečně a trvale přítomé Ježíšovo tělo (krev) patří k pokladům naší víry a života s Bohem, asi v našem katolickém prostředí nikoho nepřekvapím. Naopak se tím spíš zařadím mezi řadu těch, kteří modlitbu v blízkosti eucharistického Krista doporučují, do takového katolického evergreenu. Přesto si to dovolím udělat, protože to je prostě fakt. A k tomu si dovolím dát pár tipů či nápadů, jak můžeme tímto druhem naší modlitby obohatit náš duchovní život.

Modlitba před vystavenou eucharistií v monstranci, nebo "jen" návštěvy Ježíše přítomného ve svatostánku kdykoli během dne se do repertoáru katolické zbožnosti více dostaly zvláště v období po tridentském koncilu. Souvisí to samozřejmě s prohloubeným vnímáním eucharistie. To se sice tolik neotisklo v častém přijímání (k tomu došlo až od dob papže sv. Pia X.). Nicméně se rozšiřovaly jak adorace, tak tzv. návštěvy eucharistického Krista.

Velkým propagátorem zmiňovaných návštěv - krátkých, několikaminutových zastavení se v kostele - byl třebas sv. Alfons Maria z Liguori. Díky tomu, že otevřené kostely bývaly v podstatě běžné, mohl se kolemjdoucí zastavit při cestě kolem za jakýmkoli cílem jednoduše zastavit a takto navštívit Ježíše ve svatostánku. S tímto zvykem se pojí jeden příběh ze života sv. Jana Maria Vianeye, faráře z Arsu. Zjistil, že jeden z obyvatel farnosti často sedává v kostele. Ptal se ho tedy, co tam pořád dělá. Rolník odpověděl: "Já se dívám na něj a on se dívá na mě."

To je v podstatě nejjednodušší a možná i pro naši uspěchanou dobu, plnou hluku a podnětů i vhodný způsob, jak se modlit při adoraci, nebo zmiňované návštěvě. Jenže co dělat v případě, že se jen takto čistě kontemplativně, tedy pohledem, modlit úplně nedokážeme?

Různých způsobů a návodů je mnoho. Dovolím se podělit o jeden, který je mě osobně blízký a který mě provází už víc jak 15 let. Našel jsem ho v krásné knize o modlitbě od Davida Torkingtona s názvem Poustevník. A jak vypadá? Pro lepší zapamatování využívá prvních dvou slov modlitby Otče náš v latině (originál knihy je v angličtině a tak se i s ní setkáme, ale nebude to příliš náročné).

Úvod: mluvíme s Bohem

Presence - přítomnost Boží

Adoration - Adorace, klanění

Thanksgiving - děkování

Examination - zkoumání svědomí vzhledem do minulosti

Repentance - pokání

Střední část: Bůh mluví k nám

Učíme se naslouchat (četba z Bible, duchovní literatury...)

Závěr: Mluvíme s Bohem

Needs - potřeby

Others - ostatních

Self - vlastní

Thanksgiving - děkování

Examination - zkoumání svědomí (směrem do budoucnosti)

Resolution - rozhodnutí (na základě předchozího zkoumání)

Tímto schématem se dá vyplnit čas od nějakých cca 10 minut až po hodinu. Samozřejmě že záleží, jak dlouho se chceme u té které části zastavit. 

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

-------------------------------

kostelik+kcmt

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

Příprava na manželství 2022-23

Příprava na manželství 2022-23

2022-Zindulkovi-příprava

KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
Popeleční středa
Popeleční středa
Velikonoce
Velikonoce
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
František-zima
František-zima
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další