Vznik Kostela

Vznik Kostela
10. 9. 2018, 12:26 | Doporučit

Po staletí náleželi katoličtí věřící z Chodova i přilehlých obcí do hostivařské farnosti. I když ve středověku a také později se objevují mezi majiteli chodovského panství církevní instituce, v samotném Chodově až do 20. století sakrální stavba neexistovala, nepočítáme-li kapli, jež byla součástí tvrze v době jejího držení benediktiny (1676–1728).

Po vzniku tzv. velké Prahy v r. 1922 vyrostl v jejích hranicích Spořilov a v něm kostel tehdy blahoslavené Anežky České. Ten byl vysvěcen 27. října 1935. Příkladem Spořilovských se inspirovali i obyvatelé Chodova a začali usilovat o stavbu vlastního kostela.
Dne 31. března 1934 podal odborový rada dr. Augustin Sochr žádost o registraci stanov nově vzniklého Spolku pro postavení katolického chrámu Páně v Chodově. Ty byly schváleny Zemským úřadem v Praze výnosem ze dne 17. dubna 1936. Podle nich bylo jeho účelem „vystavěti na Chodově katolický chrám Páně a farní budovu, opatřovati je potřebnými předměty a pěstovati duchovní katolický život“.
Ustavující schůze spolku se konala v neděli 3. května 1936 ve 3 hodiny odpoledne v hostinci U Žáků. Předsedou byl zvolen Josef Vondruška, místopředsedou Václav Němec, jednatelem Václav Voženílek, zapisovatelem Josef Hartman, pokladníkem Josef Svoboda a matrikářem Josef Skřivan. Duchovním rádcem se stal františkán P. Mořic Kunovjánek. „Hmotné prostředky opatřuje si spolek k dosažení svého účelu členskými příspěvky, dary a odkazy, pořádáním sbírek na Chodově, v kostele i po domech, výtěžkem vlastních podniků: koncertů, divadelních představení, dobročinných loterií, přednášek a besídek, sbírkami do pokladniček ve veřejných místnostech při veřejných slavnostech a podnicích“. Podle sběrací listiny z r. 1936 se prvním dárcem stala Kateřina Žáková z Chodova č. 53, která věnovala částku 5 000 Kč.

Chlév se studní

Jako vhodné místo pro stavbu kostela byla vybrána hospodářská budova č. 103 o rozměrech 9,10 x 17 m, která byla v majetku Františka Birnbauma, řezníka a obchodníka v Chodově. Byla to vlastně stodola se studní uprostřed, která sloužila jako chlév pro dobytek, určený pro porážku. Podle trhové smlouvy ze dne 26. června 1936 byla zakoupena i s přilehlými parcelami o celkové výměře 533 m2 za cenu 37 500 Kč. Pro tento účel zapůjčilo arcibiskupství 30 000 Kč. Pro realizaci byl vybrán stavitel Vojtěch Pospíšil, který o dva roky dříve provedl také stavbu kostela na Spořilově. Pan Pospíšil vypracoval projekt adaptace původního objektu včetně rozpočtu, jenž předložil 15. března 1937. Předpokládanou cenu uváděl 106 717, 40 Kč.

Práce zahrnovaly také sejmutí původní taškové krytiny, rozebrání krovů, vybourání dělících příček, žlabu a přizdívek uvnitř budovy, vrat, dveří a oken a vytrhání podlahy. Stavba probíhala v ekonomicky obtížné době mezi hospodářskou krizí a světovou válkou a pochopitelně byla vedena snahou o maximální úspory. V rozpočtu se proto u každé položky (latě, trámy, tašky, cihly,…) počítá s roztříděním, očištěním a uskladněním znovu použitelného materiálu.
Projekt obsahoval přestavbu samotného kostela z původních chlévů, přístavbu kůru, věže a zákristie a vybudování záchodu a oplocení. Na původní kamenné zdivo se napojila železobetonová konstrukce nesoucí strop. Devět párů oken tvořících výplně mezi jednotlivými pilíři nese votivní tabulky se jmény dárců. Cena okna činila 365 Kč.
V průběhu stavby došlo v Praze ke stávce stavebních dělníků, která skončila dohodou mezi staviteli a dělníky o zvýšení mezd o 12 %, což se dotklo také stavby chodovského kostela. Náklady na stavbu v jejím průběhu vzrostly o více než 40 000 Kč. Celkové náklady i s cenou pozemku si vyžádaly 185.000 Kč. Přesto se je podařilo v neuvěřitelně krátké době, převážně z darů místních farníků, uhradit, takže podle uzávěrky k 31. prosinci 1940 měl spolek závazek u Občanské záložny v Praze – Spořilově už pouze 8 300 Kč a nesplacenou fakturu na 1 440 Kč za lakování lavic a úpravu chodníků. V červnu 1941 byla splacena poslední pohledávka a kostel byl zcela bez dluhů.

Převzato z Almanachu k 80. narozeninám kostela sv. Františka.

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

-------------------------------

kostelik+kcmt

Příprava na manželství 2021-22

2021-příprava na manželství-Zindulkovi.2021

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

Popeleční středa
Popeleční středa
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
František-zima
František-zima
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
Velikonoce
Velikonoce
KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další