Idea komunitního centra

Idea komunitního centra
6. 9. 2018, 00:01 | Doporučit

Kdybychom si chtěli pomoci biblickým textem vystihujícím ideu Komunitního centra, byl by asi nejpříhodnější text následující:

Jan 17:15  Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 16  Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 17  Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. 18  Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. 19  Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. 20  Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 21  aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. 22  Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - 23  já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.

Dá se říci, že idea je tedy jasná. Bůh vtělený v dějinách. Stvořitel uprostřed stvoření. Tak jako Bůh přišel do světa a stal se člověkem, tak v historii církve byli křesťané přítomni se svojí vírou a dokonce se svými stavbami jako součást společnosti. Tak se k tomu stavíme i dnes.

Byly doby, kdy kostely byly útočištěm v dobách nebezpečí, byly doby, kdy kostely byly kolébkami vzdělanosti a umění. I dnes, pokud je třeba postavit kostel na sídlišti, má splňovati podobné parametry, byť v jiných souřadnicích času a tedy i potřeb.

Komunitní centrum (dále jen KC) je svojí ideou otevřeno pro všechny, kdo jsou synchronní s křesťanskými hodnotami, byť nemusí být členy církve či aktivními věřícími. Chce být službou místní komunitě v duchu křesťanském. Chce být zázemím pro komunitu Jižního města, aby žila a vytvářela vztahy v dnešním anonymním světě.

De facto je to velmi podobné tomu, co přinášely první křesťanské komunity do světa řeckořímského.

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

-------------------------------

kostelik+kcmt

Příprava na manželství 2021-22

2021-příprava na manželství-Zindulkovi.2021

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
František-zima
František-zima
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
Popeleční středa
Popeleční středa
KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
Velikonoce
Velikonoce
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další