Podněty ke sv. smíření - 1

Podněty ke sv. smíření - 1
31. 3. 2022, 08:00 | Doporučit

A. STADELMANN 
Hřích je zcela osobní rozhodnutí proti Bohu, popření lásky - tedy ne pouze neosobní "přestoupení zákona".
Těžký hřích je úplné rozhodnutí celé lidské osobnosti PROTI BOHU. Člověk se jím vědomě a chtěně odlučuje od Boha. To se nestává často - zvlášť když se člověk poctivě snaží Boha milovat. I na tzv. všední hřích se však budeme dívat vážněji, budeme-li v něm vidět osobní rozhodnutí proti Bohu. Právě tento hřích je překážkou našeho osobního vztahu k Bohu. Bůh je vždy ochoten znovu zahladit beze zbytku náš hřích.

Nestačí ovšem hřích odpustit. Je třeba také odstranit jeho příčiny a následky. K tomu je lidským rádcem a pomocníkem kněz. Odpuštění přijímáme skrze něho jako skrze zplnomocněného zástupce společenství - neboť současně se prohřešujeme také proti společenství.
Zpověď nám nemá být jen odpuštěním a vyléčením z viny, ale především účinnou pomocí na cestě k Bohu. Má být naší VNITŘNÍ OBNOVOU. Najděme si tedy čas k zamyšlení. Dospělý člověk se nemůže zpytovat podle dětského zpovědního zrcadla. Toto zpovědní zrcadlo vám nechce ukázat jen to, v čem člověk může hřešit, ale hlavně cestu k pozitivnímu křesťanskému životu. Může vám sloužit k častějšímu zpytování (snad týdennímu), i když právě nejdete ke zpovědi. Chce vám postavit osobní život na vztahu k Bohu, ke Kristu. Proto nebere za základ suché vysvětlení DESATERA, ale Lásku. Láska k Trojjedinému Bohu a k oslavenému Kristu, kterého potkáváme v člověku, ve společenství, ve světě a v sobě samých. Tak nechť zakusíte, co to znamená být křesťanem: prožívat vnitřní  společenství s Kristem a věřit v existenci Pána ve světě a v lidech. „Nikdo z nás nežije pro sebe a nikdo neumírá pro sebe. Jestliže žijeme, žijeme pro Pána, jestliže umíráme, umíráme pro Něho. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.“ (Řím 14,8).
Vaše zpytování svědomí buď vždy hluboké a čestné. Nemusíte se ovšem zpovídat ze všech chyb, které na sobě objevíte. Vyberte si pro vyznání ty, které se vám zdají nejdůležitější a které vyznáváte neradi.
Vaše zpověď bude tak osobní a tento výběr vám ukáže, co je největší překážkou vašeho spojení s Bohem.

První otázka nesmí znít: co je zakázáno ? ale „CO MI DÁVÁ BŮH JAKO ŽIVOTNÍ ÚKOL“? Ke kterému konkrétnímu dílu mě volá? Odpovídá tomu moje chování? Protože být křesťanem znamená vnitřní společenství s Kristem, použili jsme pro zpytování svědomí texty z Písma svatého. Nezapomeňte však, že Kristův zákon spočívá v lásce - otázka po lásce musí být ústředním bodem zpytování svědomí.
„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší? Milovati budeš...“ (Mt 22,36-40). Snažíš se opravdu milovat Boha a bližního ryzím srdcem? Pak zůstáváš v Boží milosti a světle, i kdyby se ti sebevíc věcí nepodařilo. Tato opravdová láska pramení z čestné snahy vyplnit Boží vůli a soužit bližnímu. Nemá nic společného s neskutečnými pocity. Hlavní věcí je, do jaké míry ve vás žije Kristus. Nejdříve se pomodlete k Duchu Svatému, aby vás osvítil - abyste bez příkras poznali své viny, správně je vyznali, opravdově jich litovali a
účinně se rozhodli proti nim bojovat. Proste o živé vědomí toho, že vyznání nemá smysl, jestliže člověk některé chyby zásadně nechce odložit. Proste o světlo a o milost, aby vás tato zpověď přivedla blíž k Bohu.

Láska k Trojjedinému Bohu. Bůh je náš milující Otec, chce nás vidět šťastné a ne nám ztěžovat život. Pokuste se tedy v plnění přikázání a náboženských povinností vidět svou odpověď na jeho otcovskou dobrotu. Pak budete v sobě zakoušet jeho přítomnost. „Kdo mne miluje, zachovává mé slovo - a můj Otec jej bude milovat. Přijdeme k němu a budeme u něho bydlet“ (Jan 14,23). Naše skutky mají své kořeny v našem smýšlení, v našem věřícím postoji. Musíme se vždy znovu ptát, je-li naše víra ještě správná a živá, je-li stále ještě základem neotřesitelné důvěry v Boha.

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

-------------------------------

kostelik+kcmt

Hangáry Goretti

Hangáry-Goreti

Pomoc ukrajině - potraviny - hygienické potřeby

Letak_Ukrajina-page

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
Popeleční středa
Popeleční středa
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
Velikonoce
Velikonoce
František-zima
František-zima
KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další