Pavla Edita Herciková: Tvé Slovo je světlem na mé cestě

Pavla Edita Herciková: Tvé Slovo je světlem na mé cestě
15. 3. 2021, 08:30 | Doporučit

Milí spolufarníci, dnes bych vám chtěla představit zajímavou osobnost, s níž se můžeme již od podzimu setkávat v úterý po mši sv. na faře při biblických setkáních „Spolu s Biblí v ruce“. Učí nás pronikat hlouběji do biblických textů, které nás mohou tolik oslovovat. Ovšem řada z nás ji zná také coby zasvěcenou průvodkyni z putování po Svaté zemi s CK Křížek. A nemůžeme zapomenout ani na její pomoc naší farnosti při uskutečnění několika seminářů pro naše nedělní katechetky a lektorky: Pavlu Editu Hercikovou.

Vítej mezi námi, Pavlo Edito!

 

Klasická otázka – jaké jsou počátky Tvé víry?

Jsem konvertitka. Pokřtěná v 88. roce na Lhotce. Bůh mě však dlouho předtím oslovoval "mnohokrát a mnohými způsoby" (srv. Žd 1,1nn), včetně Jeho podivuhodných stop v zákonitostech matematiky a fyziky (srv. Ř 1,20). Křesťany jsem kolem sebe neměla a má výchova probíhala v období normalizace… Přesto si mě Bůh našel. A jedním z "provázků milování" (Oz 11,4) bylo Jeho slovo, nejprve ve stručnější formě a s obrázky v tzv. "jugoslávské Bibli" (Záhřeb 1982), později v podobě tři roky trvající soustavné četby celé Bible, z níž jsem nevynechala ani čárku. Ale to už jsem byla na vysoké škole a dělala své první krůčky v církvi, často spojené s krycími manévry vůči strážcům tehdejších pořádků.

 

Proč jsi šla studovat právě „matfyz“?

Matematika mě zaujala svou logikou, ale dříve jsem snila o archeologii a později jsem chtěla učit. Obojí však bylo z politických důvodů tehdy neprůchodné, takže se „matfyz“ stala přirozenou další volbou. Nicméně učitelský obor matematiky a deskriptivní geometrie jsem nakonec vystudovala v Olomouci na přírodovědě, když jsem po 89. roce prchala z Prahy před nepochopením mé nové životní cesty ze strany mé rodiny.

 

Povíš nám něco o svém životním povolání?

Jsem křesťanka. To můj život doslova převrátilo naruby. A nyní jsem už řádku let také zasvěcená panna v "ordo virginum", podle kánonu 604 kanonického práva. Je to způsob zasvěceného života ve světě. Mým životním partnerem je Ježíš. Jinak chodíme v civilních šatech, své zasvěcení žijeme v místě našeho působení a služby, a naším místním životním společenstvím by měla být farnost.

 

Ale zpět k Bibli. Jak jsi ji poznávala Ty?

Četba Bible pro mě zpočátku znamenala základní cestu poznávání Boha. A musím se přiznat, že pro mě byl mnohem srozumitelnější Starý než Nový zákon, kráčela jsem spíše "židovskou cestou", od Starého zákona k Novému, Ježíš byl pro mě ze začátku nesrozumitelný, "nečitelný". Bez obtíží a s radostí jsem dokázala přijmout, že Jej Bůh vzkřísil, potýkala jsem se ale s tím, že by byl Ježíš více než jen Bohem poslaný člověk, nebylo pro mě snadné přijmout tajemství Božího Vtělení, poselství Vánoc. Také novozákonní listy pro mě byly se svými teologickými vývody zprvu náročné – přes mé logické myšlení, nebo právě kvůli němu. Potřebovala jsem delší dobu, než jsem jim přišla na chuť. Starý zákon byl naproti tomu "zcela jasný", k jeho porozumění stačilo "pouhé" osobní setkání s Boží velikostí. A to mi bylo darováno.

V době svého sbližování se s Ježíšem jsem ho večer co večer prosila, aby mi dal porozumět, kým vlastně je. A On to udělal. Potom už Písmo mluvilo samo, Starý i Nový zákon, i když jsem znovu a znovu toužila do něj proniknout mnohem hlouběji – to proto, že mě přivádělo blíže k Bohu. Bylo to období mé první lásky.

 

Zůstala jsi „věrná“ SZ i při studiu teologie? A dařilo se Ti přidat i pedagogiku?

PE - průvodkyně ve Svaté zemi - Ein Karem

Teologii jsem studovala na CMTF v Olomouci ve třech etapách, nejprve dálkově "křesťanskou výchovu", z níž jsem si v době svého pedagogického působení na VOŠP ve Sv. Janu pod Skalou udělala rigorózum. Pak jsem si v individuálním plánu dodělala studium oboru "katolická teologie", a to z důvodu, abych na něj mohla navázat doktorandským studiem biblistiky se zaměřením na Starý zákon. Mé studium teologie mělo tedy jasné zacílení: Bibli. A zájem o výchovu nové křesťanské generace se zájmem o biblistiku se neustále provázely a doplňovaly. Tomu odpovídalo i téma mé disertační práce: „Starozákonní texty o výchově dětí z hlediska jejich dějinné interpretace“, kterou jsem sledovala ve výchovné praxi Židů a křesťanů do 6. století.

 

To zní lákavě! Vím, že Tě studium ovlivnilo natolik, že jsi v Izraeli nějakou dobu i žila.

PE - průvodkyně ve Svaté zemi - Sionská brána - západní zeď

Bylo to tak, že jsem do Izraele odjela nejprve v rámci ročního studijního programu „Studium in Israel“, za jehož umožnění vděčím německým evangelíkům i katolíkům zároveň. Po sepsání své disertace jsem se pak díky navázaným kontaktům do Svaté země znovu vrátila. Celkem jsem ve Svaté zemi prožila pět let a nesmírně mě to obohatilo. Nyní se snažím předávat to, co jsem tam získala, dál. Jsou to především souvislosti biblických textů a reálií, které nelze jednoduše načíst, a potom vztah k této zemi.


Jaká je dnes Tvá práce, pokud zrovna nejsi v Izraeli (nebo u nás ☺)?

Přes týden mě najdete v Pedagogickém centru Arcibiskupství pražského v Jindřišské ulici. Zde se podílím na tvorbě a realizaci hodnotových programů a tematických výletů pro školy, při nichž se snažíme nabídnout mladé generaci pro ně často zcela neznámé pohledy na život, vztahy i na naši zemi.

Tetín - tematický výlet za kněžnou Ludmilou

 

Tvoje programy pro školy jsou ale specifické. Přiblížíš nám čím?

Tetín - Kostel Sv. Kateřiny

Některé své programy zpracovávám podle zásad pedagogiky podle Franze Ketta, kterou jsem objevila v době své výuky katechetiky ve Sv. Janu pod Skalou a o jejíchž základech se mohou něco málo dozvědět i zájemci na nabízených seminářích, akreditovaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem užívaných prožitkových metod je oslovení vnějších i vnitřních smyslů účastníků, budování vztahů mezi nimi a jejich osobní aktivní a tvůrčí zapojení.

Mimochodem, aktivující a oživující prvky se snažím vnášet i do našich setkání „Spolu s Biblí v ruce“. Hrajeme si třeba na redaktory nebo na knihovníky, hledáme asociace z vlastního života apod.

 

Spolu s Biblí v ruce“… Proč právě tento název?

PE - lektorka semináře pro pedagogy

Bible je úžasná knihovna, obsahující nesmírné bohatství textů a myšlenek, ukazujících jak na Boha - Dárce naší existence i naší záchrany, tak na člověka - v jeho důstojnosti i pádu, i v jeho zápasech o život. Tyto texty však byly sepsány před dlouhou dobou – v Božím lidu a pro něj. Snažíme se porozumět jejich zkušenostem a myšlení. Bůh skrze ně mluví k nám a volá i nás k tomu, abychom tvořili společenství, abychom byli jedno (srv. J 17,21). Jsme povoláni do Boží rodiny, abychom se vzájemně obohacovali skrze obdarování, které každý z nás obdržel. Proto "s Biblí" a proto "spolu". Bůh oslovuje skrze Písmo každého z nás, a přitom nás učí mu naslouchat společně. Podobně i naše setkávání mají být prostorem, kdy nasloucháme Bohu i ostatním a obohacujeme se navzájem.

 

Možná trochu zbytečná otázka – Proč Bibli číst s porozuměním? Nestačí kázání při mši?

Nestačí☺. Nejde (jen) o studium, nýbrž především o budování vztahu s Bohem. Mám-li někoho ráda, chci ho přece poznávat a mluvit s ním. Ostatně naše četba Písma je jedním ze způsobů, jak s námi Bůh komunikuje, je tedy vstupem do modlitby, navázáním vztahu k Bohu.

 

Komu je setkávání „Spolu s Biblí v ruce"  určené?

Každému! Jsme otevřené společenství lidí, kteří se spolu scházejí, učí a hledají cesty, jak porozumět Písmu. Můžeme se obohacovat navzájem, můžeme hledat, sdílet se, nesouhlasit, vyjasňovat si své obtíže s textem, ale také třeba jen mlčet a naslouchat ostatním. Bůh respektuje naši svobodu – a my se to učíme od Něj.

Přijďte, zkuste, budete vítáni!

 

S čím se dnes rozloučíme?

Slovo na závěr? – Chtěla bych popřát skutečně každému z vás to obrovské obdarování, které Boží slovo ukrývá a které skrze ně nabízí sám Bůh. Jemu buď dík a sláva.

 

Milá Pavlo Edito – a my děkujeme Tobě za Tvou službu!

Ptala se Blanka Pitřincová

Fchodoviny 3/2020

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

-------------------------------

kostelik+kcmt

Hangáry Goretti

Hangáry-Goreti

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
Popeleční středa
Popeleční středa
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
František-zima
František-zima
Velikonoce
Velikonoce
KCMT z dronu
KCMT z dronu
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další