Nedělní ohlášky 5. 3. 2017

4. 3. 2017, 15:00 | Doporučit

1. NEDĚLE POSTNÍ

Dnes se po všech mších sv. konají volby do pastorační rady. Asistenti budou při východu z kostela účastníkům bohoslužeb rozdávat volební lístky. Volební lístek obsahuje jména 21 kandidátů. Volič natrhne volební lístek u osoby, kterou chce zvolit. Každý volič má právo natrhnout až 6 osob, které si přeje zvolit do pastorační rady. Lístek, který bude obsahovat 7 a více natržených jmen, bude pokládán za neplatný. Voličem je každý člen farnosti starší 15 let. Jeho bydliště není podstatné, rozhodující je pocit sounáležitosti s farností.

Postní výzva – bedýnka před oltářem. Milí farníci, půst je sice většinou lidí vnímán pouze jako újma od jídla, ale on má být v širokém slova smyslu hlavně povzbuzením v konání dobra. Mám tedy pro vás opět odvážnou nabídku. Jednoduchý postní skutek, který nám jako farnosti může nesmírně prospět v překonání naší anonymity. Kdo máte odvahu, napište své jméno a kontakt na kousek papíru a vhoďte ho do bedny před oltářem. Pak chvilku počkejte a vylosujte si odtamtud jiný. Vaším úkolem bude se během postní doby s dotyčným setkat při jakékoli příležitosti. Půjdete na procházku, pozvete druhou rodinu na oběd či na čaj a buchtu. Když se stane, že si ten, kdo má garsonku, vylosuje dvanáctičlenou rodinu, tak se nebojte domluvit, že se sejdete u těch, kdo mají větší bydlení. A když si senior vytáhne dvanáctičlenou rodinu, tak se třeba domluvte, že jen upečete buchtu a dáte si společně čaj. Pokud si vylosujete sami sebe, nevadí, asi si máte udělat hezký večer či výlet. Jestli to nestihnete v postu, tak nevadí, můžete pokračovat i ve velikonoční době.

Ode dneška do úterý se koná burza oblečení ve farním sále u sv. Františka. Informace, kdy můžete oděvy přinést a kdy si naopak můžete přijít vybrat, najdete na nástěnkách. 

Ve středu po mši sv. v KCMT začíná postní duchovní obnova na téma: "Tváří v tvář životu". Povede ji P. Michal Prívara a P. Václav Ventura. Po dobu trvání postní obnovy nebude možné přistoupit ke svátosti smíření. 

Během postní doby se budeme modlit křížovou cestu, vždy v 17.20 před středeční mší sv. v KCMT a páteční mší u sv. Františka. Tradičně ji připravují různá společenství v naší farnosti. Prosíme tato společenství, aby se zapsala do tabulky na nástěnkách. 

V pondělí 13. března v 16 hod. pořádá Sdružení křesťanských seniorů přednášku jáhna majora Jiřího Laňky na téma: "Duchovní služba v rámci Policie ČR".

Ve čtvrtek 16. března v 18 hod. se koná Zastavení u Matky Terezy. Zavítá k nám P. Tomáš Halík s přednáškou nazvanou: "Potřebuje současné křesťanství reformovat? – 4 roky pontifikátu papeže Františka".

V sobotu 25. března ráno se koná dobrovolnický den v obou našich kostelích a odpoledne v 18 h. vás zveme na folkrockové zpracování pašijí.

Zveme všechny děti ve věku 8 - 15 let na farní tábor konaný 22. 7. - 5. 8. Neváhejte se přihlásit na stránkách kskpraha.org/tabor. Hlavní vedoucí tábora jsou Jakub Jarolímek a Marek Stehlík. Cena činí 3.100 Kč.

I letos nabízíme jihoměstským školám program s názvem: "Proč křesťané slaví Velikonoce?", který je určen žákům 3. a 4. tříd. Pokud byste ho chtěli nabídnout učitelům svých dětí, můžete si u Vlasty Hamalové vyžádat propagační materiály. 

Minulý týden se při sbírce určené na provoz Farní charity před získáním dotací vybralo 28.008 Kč. Charita vám velmi děkuje za vaše příspěvky. 

Při východu z kostela si můžete zakoupit nové Fchodoviny

Po 2. mši sv. v KCMT: Prosíme o pomoc s naštosováním židlí po 5 ks tak, aby do sebe hladce zapadly a nezkřížily se. Děkujeme.

Příští neděle je 2. postní

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

-------------------------------

kostelik+kcmt

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

Adventní koncerty 2021

Advntní kocerty_WEB_2

Příprava na manželství 2021-22

2021-příprava na manželství-Zindulkovi.2021

KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT z dronu
KCMT z dronu
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
Velikonoce
Velikonoce
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
Popeleční středa
Popeleční středa
František-zima
František-zima
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další