Povzbuzení k Masopustu

Povzbuzení k Masopustu
8. 2. 2021, 07:46 | Doporučit

Zamyšlení o Masopustu za časů Korony z pera paní Delicie Nerkové

Aniž jsem si všimla, vplížil se do mé horečnaté existence Nový rok, v patách za vetřelcem covidem. Ten se nerozpakoval mě i mému Seniorovi For Ever zkazit poslední dny starého roku a mnoho dnů roku nového.
Ano, jsou chvíle, kdy si v polospánku útržkovitě vzpomenete na slova nějaké písně nebo modlitby. Hlavu ani patu to nemá, jen jistota, že Vykupitel je živ, občas natřepe přeležený polštář pod bolavou hlavou.
Napadá mě zeptat se – co mám dělat, Bože, s tímto fantem, o který nestojím? A odpověď?
Nedělej nic, jsem v tobě a ty ve mně.
Po fázi mrákotného spánku syceného pokleslými myšlenkami a psychotickými sny zatápám v mobilu. Tak se ze sms dozvím, že kdo v úkrytu nejvyššího přebývá, přečká noc... V úkrytu Všemocného jsem přečkala hodně nocí i dnů naprosto neschopná myšlenky či fyzické iniciativy. Vprotikladu stavu bezmoci byl nepochopitelný pocit naprostého bezpečí. V probouzející se mysli se mihla myšlenka– co asi Bůh udělal se vším tím promarněným časem ztráveným vleže na prahu bdění a spánku? Válím se jak hovězí oháňka, zatímco probíhají volby v USA, zákazy střídají rozvolňování, PES je neustále ve zbytečném střehu, rodinky se radují na zakázaných svazích, kde je procento kontaminovaného
vzduchu vyšší než v narvaném autobusu a poslanci se perou ve sněmovně. Ničemu nerozumím, a tak pokračuji ve válení se, protože to mi jde nejlépe.
Po čase jsem si vzpomněla, že můj Stupid Phone umí stahovat lecjakou literaturu, a tak jsem si stáhla Parabibli. Hodně srandy, ale Duch nezafoukal. A hele, na tom serveru mají i žalmy, to by se mohlo hodit. A hodily se. Řada žalmů od 85 do 105 se prodrala mým vědomím až k srdci. To jsi tehdy, Hospodine, netušil, že tenhle Tvůj chléb a voda živá jsou jak na míru připravené pro časy korony! Anebo jsi to věděl, ale moudrým neukázal. Mají dost své moudrosti, nejspíš.
Jenže já, prosťáček Boží se splihlými odrosty na hlavě, v permanentně zapocené noční košili, s bolavými svaly i mozkovými závity, mám znovu a opět Tvou milost. Jsi ve mně a já v Tobě, však jsi to říkal! A tak budu naslouchat, k jaké naději mě posíláš.
Svátek Tří králů obvykle zakončuje čas vánoční a startuje období Masopustu. Máme pár týdnů na nezřízené juchání, masožraní, popíjení, zkrátka, tohle období vybízí dělný lid, aby si zaslouženě užíval než přijde utrápená Popeleční středa a čtyřicet následných dní vědomého odříkání. V tu dobu se srdce spasených z pouhé víry začnou těšit na svátek svátků. Velikonoce nám každý rok v symbolice Ukřižování a prázdného hrobu připomenou, že i nás čeká vzkříšení a život ve stálé přítomnosti Ježíše Krista.
Do Velikonoc a nadcházejícího jara zbývá překonat mnohé dny ve stavu nouze, zbývá proklestit si cestu mezi zdravím a nemocí. Na juchání a užívání můžeme zapomenout, na to se letos fakt nehraje.
Každý si svůj masopust užije, odžije nebo přežije, jak umí. Někdo v zakázané hospůdce, na zakázaném vleku, na zakázaných oslavách, redukovaných svatbách, pohřbech nebo ve virtuálním světě vzdělání nebo duchovního společenství Církve vymezené a omezené aktuálním stupněm epidemie. I kulturu tu máme virtuálně, i zábavičky na netu. Pořád je kam hrábnout, když je mysl vyhladovělá a srdce přednastavené na vztahy.
Tak jo. Na plesání na plesech zapomeneme. Na tlachání při skleničce něčeho dobrého taky, a stejně i na radovánky jarních prázdnin a oblíbené příležitosti ke shlukování. PES nikdy nespí a tak nám hezky nalajnuje obrysy hřiště i povolené vzdálenosti.
Jenže já jsem tady, zatím pořád ještě spíš horizontálně než vertikálně, ale určitě víc reálně než virtuálně. Jsem tady, věrně očekávajíc tu zaslíbenou naději, ke které mě, Bože, jemně leč nesmlouvavě postrkuješ. Sbírám síly, hledám moudrost. Sháním se po své výzbroji, která je někde pohozená a dosud k nepotřebě.
V jakémsi našem časoprostoru probíhá letošní masopustní období vlekle a nudně, nicméně přibližně v jeho třetině se hlásí Hromnice. Na Hromnice, o hodinu více, informuje pranostika. Více čeho? Nejspíš se tím myslí hodina denního světla přibylého po slunovratu. Jistě, světla není nikdy dost. Ale i malá svíčička zažene tmu, natož pak pořádný paškál.
Tak prosím, sviť nám všem, sviť Duchu světla Božího, ty, který dáváš uzdravení, odpočinek, ale i život, smrt a vzkříšení. Ty sám jsi nadějí všech, které neopustila touha být Ti k něčemu dobří, které neopustila touha být dobrý třeba i tomu nejmenšímu bližnímu. Jako služebnice za moc nestojím, ani nevím, kde jsou mé hřivny a zda jsi mi vůbec nějaké svěřil. Nedokážu bilancovat, nedokážu ani plánovat. Dokážu Tě milovat přesně tak velkým kusem srdce, které jsem schopná ovládnout. Dokážu procítit až do kořínků vlasů vděčnost, že jsi mě i Seniora For Ever tím covidovým neřádstvem provedl, že jsi nám dal všechno, co je třeba – sebe navzájem, rodinu, přátele a desítky andělů Přímluvců a Zachránců. Ráda bych skákala radostí z Tvého jména, i tohle mohu jen virtuálně, ale o to s větší vírou.Do úst mi dáváš novou píseň, kterou nám zachoval starý prorok Abakuk, a kterou moc ráda zazpívám, ač zpívat není možná povoleno:
I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. On učiní mé nohy hbité jako nohy laně...
Delicie Nerková
Masopust
2021

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

-------------------------------

kostelik+kcmt

Hangáry Goretti

Hangáry-Goreti

Pomoc ukrajině - potraviny - hygienické potřeby

Letak_Ukrajina-page

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

František-zima
František-zima
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
Popeleční středa
Popeleční středa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
Velikonoce
Velikonoce
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další