Žehnání adventního věnce

Žehnání adventního věnce
26. 11. 2022, 08:06 | Doporučit

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova:“ Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). 

Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik, např. jeden z rodičů.
Žehnání adventního věnce se může stát krásnou domácí liturgií, která pokud není násilím vnucená celé rodině, je a bude nádhernou slavností.

Panno Blahoslavená

ÚVOD
Po vhodném zpěvu adventní písně a znamení kříže předsedající říká:
Milost a pokoj od toho, který byl, který je a který přijde, ať je s námi nyní i navěky.
Odp. Amen
 
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA   Mt. 5,14-16 „Ať vaše světlo svítí lidem“
Slova svatého evangelia podle Matouše.
        Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“
 
 
Žalm 24(23), 1-2.3 - 4ab. 5-6    Odp.: srv. 6
Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.
 
Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod.
Odp.
 
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti.
Odp.
 
Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého Spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.

 

PŘÍMLUVY
Buď následující nebo improvizované
        Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:
Odp.: Marantha, přijď, Pane Ježíši!
- Za celou církev, aby v celém světě byla nositelkou tvé radostné zvěsti.
- Za lidi všech národů, aby uslyšeli tvé volání a odpověděli na ně celým srdcem.
- Za naší farní rodinu, abychom rostli ve světle tvé milosti a v jednotě víry a lásky.
- Za to, abychom adventní dobu prožívali v duchu radostného očekávání a naděje.
Přímluvy zakončí modlitba Páně:
Otče náš …

 

ŽEHNACÍ MODLITBA
        Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa. Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec znamením tvého požehnání, ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.
 
ZÁVĚR v případě, že bohoslužbu vede laik:
Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti.
Odp.: Amen.
Ať posílí naši víru, naději a lásku, a učiní z nás děti světla.
Odp.: Amen.
Ať s bdělým a čistým srdcem očekáváme jeho příchod.
Odp.: Amen.
Požehnej nás všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch svatý.
(Znamení kříže dělá stejným způsobem jako ostatní.)
Odp.: Amen.
 
ZÁVĚR v případě, že vede bohoslužbu kněz nebo jáhen
Milosrdný Bůh ať vás zahrne jasem své milosti.
Odp.: Amen.
 
Ať posílí vaši víru, naději a lásku, a učiní z vás děti světla.
Odp.: Amen.
 
Ať s bdělým a čistým srdcem očekáváte jeho příchod.
Odp.: Amen.
 
Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn † i Duch svatý.
Odp.: Amen.
 
Předsedající říká:
        Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod.
Odp.: Amen.
 
Obřad se zakončí vhodným zpěvem:
 
Vládce světa
Zpracováno podle benedikcionálu ČBK liturgická komise, Praha 1994
Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

-------------------------------

kostelik+kcmt

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
Velikonoce
Velikonoce
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
František-zima
František-zima
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
KCMT z dronu
KCMT z dronu
Popeleční středa
Popeleční středa
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další