Požehnání adventního věnce

Požehnání adventního věnce
27. 11. 2020, 15:38 | Doporučit

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova:“ Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem. Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik, např. jeden z rodičů.

ÚVOD

Po vhodném zpěvu adventní písně a znamení kříže předsedající říká:

104

Milost a pokoj od toho, který byl, který je a který přijde, ať je s námi nyní i navěky.

Odp. Amen

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Mt. 5,14-16 „Ať vaše světlo svítí lidem“

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl: „ Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

 

Žalm 24(23), 1-2.3-4ab. 5-6 Odp.: srv. 6

Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají.

Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod.

Odp.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě?

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti.

Odp.

Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého Spasitele.

To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.

Odp.

 

PŘÍMLUVY

Buď následující nebo improvizované

Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:

Odp.: Marantha, přijď, Pane Ježíši!

 

- Za celou církev, aby v celém světě byla nositelkou tvé radostné zvěsti.

- Za lidi všech národů, aby uslyšeli tvé volání a odpověděli na ně celým srdcem.

- Za naší farní rodinu, abychom rostli ve světle tvé milosti a v jednotě víry a lásky.

- Za to, abychom adventní dobu prožívali v duchu radostného očekávání a naděje.

 

Lze uvést modlitbu Páně:

Otče náš …

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa. Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec znamením tvého požehnání, ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána.

Odp.: Amen.

 

ZÁVĚR

Předsedající říká:

Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod.

Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.

103

Předchozí měsíc
Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

-------------------------------

kostelik+kcmt

Příprava na manželství 2021-22

2021-příprava na manželství-Zindulkovi.2021

Jak se dá slavit neděle, když nemohu do kostela?

KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
František-zima
František-zima
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
Frantisek-jaro
Frantisek-jaro
Popeleční středa
Popeleční středa
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
sv. František - liturgie
sv. František - liturgie
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu jaro
KCMT z dronu
KCMT z dronu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
Velikonoce
Velikonoce
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další