1. Svaté přijímání-děti

1. Svaté přijímání-děti
1. 6. 2018, 12:40 | Doporučit

K prvnímu svatému přijímání přistupují lidé pokřtění jako děti ještě ve školním věku. U dospělých, kteří byli pokřtěni v dospělosti se váže první svaté přijímání na den přijetí křtu a biřmování, neboť přijetí eucharistie patří mezi iniciační svátosti. Více v sekci Jak na co a pro život.

V naší farnosti se děti připravují k prvnímu přijetí eucharistie zpravidla v období 3 třídy (vyjímečně jindy) a to po té co absolvovali alespoň jeden rok náboženství ve farnosti. Důvod je prostý, aby skupina mohla pracovat pokudmožno celistvě jsou důležité předchozí dobré vztahy mezi dětmi a také aby uměli číst a psát a katecheté nenaráželi v této věci na zbytečné limity dané věkem či docházkou do školy.

V průběhu roku se děti též připravují na svátost smíření, kterou absolvují dříve než jdou k 1. sv přijímání. Podrobnostui kdy a kdo hledejte v sekci: Náboženství - katecheze.

------------------------

Mše svatá je zpřítomněním Ježíšovy oběti - jeho smrti na kříži a zmrtvýchvstání, v naší době. Uskutečňuje se při ní pro nás dílo našeho vykoupení. Také je to jeho velikonoční hostina, v níž se nám dává za pokrm, duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy. Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého.
Ježíš v eucharistii není přítomný materiálně, je však přítomný osobně, neviditelně, skutečně. Celý Kristus je přítomný jak v podobě chleba, tak v podobě vína.

Z praktických důvodů se při katolické bohoslužbě podává pouze eucharistický chléb. „Podobojí" (Tělo a Krev Kristova) jen při zvláštních příležitostech. Jednu hodinu před přijetím těla Kristova se má dodržovat eucharistický půst. Voda a nezbytné léky půst neruší.

 

Bohoslužby o prázdninách

u sv. Františka

 

  • Út 18:00
  • Pá 18:00
  • Ne 8:00 a 20:00

v KCMT

IMG_7608

  • St 18:00
  • Ne 9:30

Bohoslužby o letních prázdninách

KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
sv. František
sv. František
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
Velikonoce
Velikonoce
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další