Fchodoviny 7-8/2018

Fchodoviny 7-8/2018
26. 6. 2018, 09:40 | Doporučit

Prázdninové číslo farního časopisu.

„Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. …. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme. (Žalm 33: 20 a 22)

Při jedné z modliteb na setkání Modliteb matek jsme chválily Pána tímto žalmem. Uvědomila jsem si, že je dobré a správné, když hledáme pomoc u Hospodina, ale zároveň jsem poznala, jak málo děkuji a že jsem málo vděčná za vyslyšení mým proseb a za to, co pro mě Bůh dělá a udělal i bez mé modlitby. Že málo Boha chválím za to, jaký je. Na dobu prázdnin jsem si předsevzala, že si založím malý deníček a na každý den napíšu Bohu alespoň jeden dík nebo chválu, nebo verš, který mě z Bible oslovil. Myslím, že je to i dobrá věc na ochranu před útoky Zlého, který nám chce namluvit falešné věci o tom, jaký Bůh je, aby se zmenšila naše důvěra v Jeho pomoc a v Jeho milosrdenství vůči nám. Zkuste to i vy :).

Požehnané prázdniny, srdce plné vděku a chval

přeje za redakci Katka.

Fchodoviny 7-8/2018.pdf

Bohoslužby o prázdninách

u sv. Františka

 

  • Út 18:00
  • Pá 18:00
  • Ne 8:00 a 20:00

v KCMT

IMG_7608

  • St 18:00
  • Ne 9:30

Bohoslužby o letních prázdninách

KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
sv. František
sv. František
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
Velikonoce
Velikonoce
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další