Fchodoviny 5/2018

Fchodoviny 5/2018
27. 4. 2018, 16:32 | Doporučit

Květnové číslo farního časopisu.

Milí přátelé a čtenáři Fchodovin,

dnes bych Vás i sebe chtěla znovu povzbudit k tomu, abychom si nenechávali poklad víry jen pro sebe. V dubnu jsem byla na jedné akci, kde mimo jiné promluvil krátce i otec biskup Jan Graubner. Ten nás vyzýval k tomu (přesně ho neumím citovat, ale napíši to, co jsem si z promluvy odnesla), abychom na sebe nechali dopadat Ježíšovo světlo, a tak jako Měsíc odráží světlo Slunce, i my odráželi jeho Světlo tomuto světu. Svět to potřebuje. Lidé mají být v naší blízkosti rádi. Tak jako byli s Ježíšem, když byl na tomto světě jako člověk. My víme, kde čerpat, a pak máme dávat dál. Kéž na přímluvu Panny Marie jsme pro druhé lidi požehnáním a přinášíme jim Krista už jen svou přítomností, mlčením, nasloucháním, nebo slovem útěchy i povzbuzením. Kéž jsme vnímaví a citliví na vedení Duchem Svatým a víme, co v které chvíli je třeba udělat pro daného člověka.

Katka

P. S. Nemyslím tím, abychom pořád mysleli na svou roli. Ale aby tento postoj byl naší přirozeností. Abychom žili v jednotě s Pánem tak, že budeme Jeho nástrojem úplně přirozeně :-)

Fchodoviny 05/2018.pdf

Bohoslužby o prázdninách

u sv. Františka

 

  • Út 18:00
  • Pá 18:00
  • Ne 8:00 a 20:00

v KCMT

IMG_7608

  • St 18:00
  • Ne 9:30

Bohoslužby o letních prázdninách

KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
Velikonoce
Velikonoce
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
sv. František
sv. František
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další