Křest malých dětí

8. 6. 2018, 17:04 | Doporučit

Příprava na křest dětí

Vznik nového života je vždy novým zázrakem. U jeho počátku je vždy Bůh. Rodičovství je spoluúčastí člověka na tvůrčí moci Boží. Bůh staví člověka na tuto Zemi a dává mu určité poslání. Starost o něho svěřuje především rodičům. Křest je znamením, že na začátku života, i života vašeho dítěte, stojí Bůh. Bohu a jeho cílům zasvěcujeme své dítě.

Předpokladem pro křest je víra. Víra v osobního Boha, původce a stvořitele všeho, který vstoupil do lidských dějin poznamenaných zlem skrze svého Syna Ježíše Krista. Víra, která dává smysl lidskému životu. Ve víře není lidský život dílem náhody, ale je zakotven v jistotě, která se opírá o Boha, který je počátek i cíl života.


Čeho je ke křtu dále třeba:
• U rodičů, kteří nejsou církevně sezdáni trvá příprava na křest dítěte minimálně 1 měsíc (tj. 4 setkání po týdnu), dle směrnic České biskupské konference.
• Rodiče, kteří chtějí pokřtít své dítě v jiné farnosti, musí mít k tomu souhlas vlastního faráře.
• Přijďte oba rodiče společně včas předem dohodnout křest vašeho dítěte, aby se mohlo stanovit vhodné datum křtu a vše potřebné.
• Přineste rodný list dítěte a váš oddací list, máte-li potvrzení o církevním sňatku, vezměte je s sebou.
• Vyplňte, prosim, tento formulář a pošlete zpět na emailovou adresu: farar@kcmt.cz
• Vaše dítě má mít kmotra nebo kmotru, kteří se ho ujmou v mimořádné situaci, kdybyste se vy nemohli o ně starat. I jinak mají pomáhat při jeho náboženské výchově.
• Ke křtu se musí dostavit s dítětem rodiče a příslušný kmotr znalý pravd víry, žijící s Kristem a pro Krista (tj. pokřtěn, biřmován, přistupující k ostatním svátostem a je-li žijící v manželství, pak také církevně sezdán).

KCMT - liturgie
KCMT - liturgie
uvedení nového kaplana
uvedení nového kaplana
Velikonoce
Velikonoce
sv. František
sv. František
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- foto hotel Kupa
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT- venkovní pohled na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
KCMT - sál s výhledem na terasu
Komunitní centrum Matky Terezy
Facebook Předchozí Další